Stephen Permude

Stephen Permude

Articles by Stephen Quadros Permude

Title Created Date
ಪಾಪಾಕ್ ವಿಂಚೊವ್ಣ್ - ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ 5-Nov-2021 9:57:12:am
ಸಾತ್ ಆರ್ಕ್‍ಆಂಜೆಲ್ (ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಭಡ್ವೆ) - ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ 23-Oct-2021 9:21:24:pm
ಮರಿ ಆನಿ ತಿಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ - ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ 1-Oct-2021 8:05:13:am
ದೆವಾಕ್ ವರ್ತ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದೀವ್ನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೆ ಕೆನರಾಚೆ ಹೆರ್ ಮಹಾನ್ ವೆಕ್ತಿ - ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ 25-Sep-2021 8:16:01:am
ಕೆನರಾಂತ್ಲಿಂ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಪುನೆವಂತಾಂ - 2 : ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್ ಮೊ | ರಾಯ್ಮುಂದ್ ಫ್ರಾ. ಕಾ. ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ - ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ 18-Sep-2021 8:32:40:am
ಕೆನರಾಂತ್ಲಿಂ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಪುನೆವಂತಾಂ - 1 : ಮಾನಾಪಾತ್ರ್ ಮದರ್ ವೆರೊನಿಕಾ - ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ 11-Sep-2021 9:09:20:am
ಕೆನರಾಂತ್ಲಿಂ ಸಾಂತ್‍ಭಕ್ತಾಂ - 3 : ಖುರ್ಸಾಯ್ಲಲ್ಯಾ ಜೆಜುಚಿ ಮರಿಯಾ ಬವಾರ್ದಿ - ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ 1-Sep-2021 3:14:14:pm
ಕೆನರಾಂತ್ಲಿಂ ಸಾಂತ್‍ಭಕ್ತಾಂ - 2 : ಸಾಂತ್ ಜುಜೆ ವಾಝ್ - ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ 25-Aug-2021 8:57:13:am
ಕೆನರಾಂತ್ಲಿಂ ಸಾಂತ್‍ಭಕ್ತಾಂ - 1 : ಸಾಂತ್ ಬಾರ್ತಲೊಮೆವ್ - ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ 18-Aug-2021 2:45:26:pm
ಭಾರತಾಂತ್ಲಿಂ ಸಾಂತ್‍ಭಕ್ತಾಂ - 9 : ಸಾಂತ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ - ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ 15-Aug-2021 8:33:59:am
ಭಾರತಾಂತ್ಲಿಂ ಸಾಂತ್‍ಭಕ್ತಾಂ - 8 : ಸಾಂತ್ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾಚಿ ತೆರೆಸಾ - ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ 6-Aug-2021 10:08:15:am
ಭಾರತಾಂತ್ಲಿಂ ಸಾಂತ್‍ಭಕ್ತಾಂ - 7 : ಸಾಂತ್ ಯುಪ್ರೇಸಿಯಾ ಎಲುವತ್ತಿಂಗಳ್ - ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ 2-Aug-2021 10:19:14:am
ಭಾರತಾಂತ್ಲಿಂ ಸಾಂತ್‍ಭಕ್ತಾಂ - 6 : ಖತಾವಿಣ್ ಗರ್ಭಿಸಂಭವಾಚಿ ಸಾಂತ್ ಅಲ್ಪೊನ್ಸಾ - ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ 26-Jul-2021 7:54:45:am
ಭಾರತಾಂತ್ಲಿಂ ಸಾಂತ್‍ಭಕ್ತಾಂ - 5 : ಸಾಂತ್ ತೊಮಾಸ್ ಅಪೊಸ್ತಲ್ - ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ 21-Jul-2021 7:51:11:am
ಭಾರತಾಂತ್ಲಿಂ ಸಾಂತ್‍ಭಕ್ತಾಂ - 4 : ಸಾಂ. ಮರಿಯಾ ತೆರೇಸಾ ಚಿರಾಮೆಲ್ - ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ 13-Jul-2021 10:12:21:am
ಭಾರತಾಂತ್ಲಿಂ ಸಾಂತ್‍ಭಕ್ತಾಂ - 3 : ಸಾಂ. ಗೊನ್ಝಾಲೊ ಗಾರ್ಸಿಯಾ - ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ 10-Jul-2021 4:36:25:pm
ಭಾರತಾಂತ್ಲಿಂ ಸಾಂತ್‍ಭಕ್ತಾಂ - 2 : ಸಾಂ. ಜುವಾಂವ್ ದೆ’ಬ್ರಿತ್ - ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ 10-Jul-2021 4:33:00:pm
ಭಾರತಾಂತ್ಲಿಂ ಸಾಂತ್‍ಭಕ್ತಾಂ - 1 : ಸಾಂ. ಕುರಿಯಾಕೊಸ್ ಎಲಿಯಾಸ್ ಚಾವಾರಾ - ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ 10-Jul-2021 7:00:00:am
ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂತಾಂಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಂಚಿ ಯಾದಿ - ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ 10-Jul-2021 6:00:00:am
'ಆಮಿ ಆನಿ ಸಾಂತಿಪಣ್' - ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ 3-Jul-2021 7:00:00:am

Copyright © 2015 - www.catholictime.com.
All rights reserved.

About Us

Disclaimer

Contact

Powered by eCreators.