By Wilson DSouza
Catholic Time News Network

Moodbidri, April 17, 2018 : Catholic Sabha Moodbidri Deanery held annual general meeting on April 15 at Moodbidri Church hall. Later election was held for the year 2017 - 18. CS Moodbidri Deanery Spiritual Director V. Rev. Fr. Paul Sequeira was present. CS Central Committee president Anil Lobo was the election officer and CS Central Committee Secretary Celestine D'Souza was the observer. Hary Rego, Moodbidri was elected as president for a second term.

>

The office-bearers elected for the year 2018- 19 are :

President : Hary Rego, Moodbidri
Immediate past president : Melwyn DCosta, Gantalkatte
Vice-President : Lloyd Rego, Taccode
Secretary : Wilson DSouza, Saverapura
Joint Secretary : Anitha Correa , Gantalkatte
Treasurer : Wilson Pinto, Taccode
Joint Treasurer : Alwyn Sanctis, Sampige
Amcho Sandesh Representative : Kevin Lobo, Siddakatte
Women's Empowerment Convener : Clara Miranda, Shirtady
Political Convener : Paul DSouza, Paladka
Community Development Convener : Andrew DSouza, Paladka

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ವಾರಾಡೊ ಸಮಿತಿ 2018-19 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್ :  

ಬೋ. ಮಾ. ಪಾವ್ಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ- ಆತ್ಮಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ 

ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಕೊಸ್ತಾ, ಗಂಟಾಲ್ಕಟ್ಟೆ- ನಿಕಟ್ ಪೂರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ 

ಹೆರಿ ರೇಗೊ, ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ -ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ 

ಲೊಯ್ಡ್ ರೇಗೊ, ತಾಕೊಡೆ- ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಶ್ 

ವಿಲ್ಸನ್ ಡಿಸೋಜ, ಸಾವೆರಾಪುರ- ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 

ಆನಿತಾ ಕೊರೆಯಾ, ಗಂಟಾಲ್ಕಟ್ಟೆ- ಸಹಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 

ವಿಲ್ಸನ್ ಪಿಂಟೊ, ತಾಕೊಡೆ-ಖಜನ್ದಾರ್ 

ಆಲ್ವಿನ್ ಸಾಂಕ್ತಿಸ್, ಸಂಪಿಗೆ- ಸಹಖಜನ್ದಾರ್ 

ಕೆವಿನ್ ಲೋಬೊ, ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ- ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರತಿನಿದಿ 

ಪಾವ್ಲ್ ಡಿಸೋಜ, ಪಾಲಡ್ಕಾ- ರಾಜಕೀಯ್ ಸಂಚಾಲಕ್ 

ಕ್ಲಾರ ಮಿರಾಂದ, ಶಿರ್ತಾಡಿ- ಸ್ತ್ರೀ ಹಿತಾ ಸಂಚಾಲಕಿ 

ಆಂಡ್ರು ಡಿಸೋಜ, ಪಾಲಡ್ಕಾ- ಸಮುದಾಯ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಸಂಚಾಲಕ್


About Catholic Sabha

Catholic news from Moodbidri Deanery (Central / St Mathew Deanery)

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.