- Catholic Time News Network

Mangaluru, June 14, 2018 : Catholic Sabha Mangaluru Pradesh organised office-bearers conference for newly elected unit & deanery office-bearers on June 9 & 10, 2018. Also the Annual General Meeting of Catholic Sabha Mangaluru Pradesh was held at the end of the conference.


ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್ (ರಿ) ಘಟಕ್/ವರಾಡೊ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚೊ ಸಮ್ಮೇಳ್ 2018-19

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್ (ರಿ). ಹಾಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಘಟಕ್, ವರಾಡೊ ಸಮಿತಿಚ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚೆ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚೆ ಸಮ್ಮೇಳನ್ ಬಜ್ಜೋಡಿಂತ್ ಜೂನ್ 9 ಆನಿ 10 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚೆ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್ ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸೋಜ್ ಹಾಣಿಂ ಸಮ್ಮೇಳನಾಚೆ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕರ್ನ್ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿ ಆಮ್ಚಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಥಾವ್ನ್ ನವ್ಯಾನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಧಾನ್ ಸಭಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆ ತರ್ಫೆನ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟವ್ನ್ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಂನಿ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಶಾಸಕಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟವ್ನ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಭಾಷಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಜಾತ್-ಕಾತ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾಂ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಲೊಕಾಚೊ ತಾಳೊ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚಾ ಜೆಲ್ಲೆಂತ್ ಶಾಂತ್ -ಸಮಾದಾನ್ ರಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸನ್ಮಾನಾಕ್ ಜವಾಬ್ ಜಾವ್ನ್ ಶಾಸಕ್ ಶ್ರೀ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಶಾಸಕ್ ಡಾ| ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಣಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ವೆದಿರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊ, ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೆಲೆಸ್ತಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ರಾಜಕೀಯಾ ಸಂಚಾಲಕ್ ಶ್ರೀ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿ’ಕೋಸ್ತಾ ಹಾಜರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೆ ಮಿಸಾಂವ್, ಮುಕ್ಲೊ ದಿಶ್ಚಾವೊವಿಶಿಂ ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊನ್ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ್ ಮಂಡನ್ ಕೆಲೆಂ. “ಆಮ್ಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಆನಿ ಪಂಥಾಹ್ವಾನಾಂ” ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಶ್ರೀ ಆಲ್ವಿನ್ ದಾಂತಿ, ಉಡುಪಿ ಹಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್ ಮಂಡನ್ ಕೆಲೊ. ತಶೆಂಚ್ “ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಯ ವಾಳ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿಂ” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮಾ|ಬಾ| ಫಾವುಸ್ತಿನ್ ಲೋಬೊ, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್ ಮಂಡನ್ ಕರ್ನ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಶಿಕವ್ಣ್ ದಿಲಿ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ಪಂಗಡ್ ತರ್ಕ್ ಆಸಾ ಕರ್ನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಆಡಳ್ತೆ ಸಂಬಂಧಿ ಸಾರ್ಕಿ ಮಾಹೆತ್, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದಿಲೆಂ. ಅಕ್ರೆಕ್ 2018-19ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆ ಕಾರ್ಯಯೋಜನ್ ಮಂಡನ್ ಸವೆಂ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚೊ ಸಮ್ಮೇಳನ್ ಯಶಸ್ವಿ ರಿತಿನ್ ಸಂಪೆÇ್ಲ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮಾಯಾಮೊಗಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ನ್ ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೆಲೆಸ್ತಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ. ಸನ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಶ್ರೀ ವಿಕ್ಟರ್ ಕೊರೆಯಾ, ದೇರೆಬೈಲ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಮ್ಮೇಳನಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಪತ್ರಾವೊ, ದೇರೆಬೈಲ್ ಹಾಣೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.


ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್ (ರಿ) ವಾರ್ಷಿಕ್ ಜೆರಾಲ್ ಜಮಾತ್

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್ (ರಿ) ಹಾಚಿ 2017-18ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಜೆರಾಲ್ ಜಮಾತ್ 10-06-2018ವೆರ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಕೇಂದ್ರ್, ಬಜ್ಜೋಡಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‍ಪಣಾಖಾಲ್ ಜಾಲಿ. ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೆಲೆಸ್ತಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಜಮಾತೆಚೆ ಪೆÇ್ರಸಿಡಿಂಗ್ಸ್ ಆನಿ 2017-18ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ವಾರ್ಷಿಕ್ ವರ್ದಿ ಮಂಡನ್ ಕರ್ನ್ ಸಭೆನ್ ಸರ್ವಾನುಮತೆನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಿ. ಖಜನ್ದಾರ್ ಕು. ವಿವಿಡ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ 2017-18ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೆ ಜಮಾ-ಖರ್ಚಾಚೆಂ ಲೇಖ್ ಆನಿ 2015-16, 2016-17 ಆನಿ 2017-18 ಅಶೆ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚೆ “ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್” ಪತ್ರಾಚೆಂ ಲೇಖ್ ಸಭೆರ್ ಮಂಡನ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಸಭೆನ್ ಸರ್ವಾನುಮತೆನ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪತ್ರಚಿ ವಾರ್ಷಿಕ್ ವರ್ದಿ ಸಂಪಾದಕ್ ಶ್ರೀ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಲೋಬೊನ್ ಆನಿ ಮಾನಸ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಿ ವಾರ್ಷಿಕ್ ವರ್ದಿ ಮಾನಸಾಚೊ ಟ್ರಸ್ಟೀ ಶ್ರೀ ಹೆನ್ರಿ ಮಿನೇಜಸಾನ್ ಸಭೆರ್ ದವೊರ್ಲಿ ಆನಿ ಸರ್ವಾನುಮತೆನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಿ.

2018-19ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ನವ್ಯಾನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ಹುದ್ದೊ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಅಧಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿ’ಕೋಸ್ತಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ನವೊ ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ರೋಲ್ಫಿ ಡಿ’ಕೋಸ್ತಾಕ್ ನಿರ್ಗಮನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊನ್ ಅಧಿಕೃತ್ ರಿತಿನ್ ಹುದ್ದೊ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಕರ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಫುಲಾಂ-ಝೆಲೊ ಅರ್ಪುನ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ.

2018-19 ವರ್ಸಾಚೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್ :

1. ಮಾ|ಬಾ| ಮ್ಯಾಥ್ಯು ವಾಸ್ - ಅತ್ಮಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್
2. ಶ್ರೀ ರೋಲ್ಫಿ ಡಿ’ಕೋಸ್ತಾ - ಅಧ್ಯಕ್ಷ್
3. ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊ - ನಿಕಟ್ ಪೂರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್
4. ಶ್ರೀ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಲೋಬೊ - ನಿಯೋಜಿತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್
5. ಶ್ರೀ ಡೇವಿಡ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ - ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್
6. ಶ್ರೀಮತಿ ಸೆಲೆಸ್ತಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ - ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
7. ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಪತ್ರಾವೊ - ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
8. ಕು. ವಿವಿಡ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ - ಖಜಾನ್ದಾರ್
9. ಶ್ರೀ ಜೇಮ್ಸ್ ಲೋಬೊ - ಸಹ ಖಜಾನ್ದಾರ್

ಸುರ್ವೆರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೋನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬರೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೆಲೆಸ್ತಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.


About Catholic Sabha

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.