June 25, 2017 : Catholic Sabha Kinnigoli Deanery honoured brilliant students of the Deanery on Sunday, June 25.

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ವಾರಾಡ್ಯಾಂತ್ "ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್"

- ವಿನ್ನಿಫ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟೊ

ಜೂನ್ 25, 2017: “ಆಮ್ಚಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ಹೆರಾಂಚೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ಭರ್ತಿ ಕರುಂಕ್, ತಸೆಂಚ್ ಹೆರಾಂಚಿ ತಾಲೆಂತಾ ಆಮ್ಚೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ಭರ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಗಳ್ಸಿಲ್ಯಾರ್, ಹೆರಾಂಸಂಗಿಂ ಆಮಿಂ ಯಶಸ್ವೆಚಾ ಪೆÇಂತಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಸಕ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್” ಮ್ಹಣ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸಮನ್ವಯ ಸಂಸ್ಥ್ಯ್ಯಾಚೆ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆನಿ ಕಟೀಲ್ ಸಾಂ. ಜಾಕೊಬ್ ಫಿರ್ಗಜಿಚೆ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ದೊ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕುಟಿನ್ಹೊ ಮ್ಹಣಾಲೆ. ತೆ ಜೂನ್ 25ವೆರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ವಾರಾಡ್ಯಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಾಸ್ಕಾರ್ ಆನಿ ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಶಿಬಿರಾಂತ್ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದಿತೆಲೆ.

ಧಾವಿ ಆನಿ ಪಿಯುಸಿಂತ್ ಅತ್ಯಧಿಕ್ ಅಂಕ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭ್ವಾನಿತ್ 65 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೆ ಅತ್ಮೀಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮೊಂತೆರೊ ಹಾಣಿಂ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ವಾರಾಡ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅಲ್ಪೊನ್ಸ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ನಿಕಟ್‍ಪೂರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಲೋಬೊ ವೆದಿರ್ ಉಪಸ್ಥಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶೈಲಾ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಠಯ್ಲೆ. ಅಲೆಕ್ಸ್ ತಾವ್ರೊ ಆನಿ ವಿನ್ನಿಫ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟೊ ಕಟೀಲ್ ಹಾಣಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣ್ ಕೆಲೆಂ.


About Catholic Sabha

Catholic News from Kinnigoli deanery (St Jude Deanery)

 

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.