By John Menezes

Moodbidri , May 26 : New Parish Priest Rev Fr Onil DSouza was accorded a warm welcome at Corpus Christi Church here on 16th May 2022 at 4 pm by outgoing Parish Priest Rev Fr Paul Sequeira and parishioners.


ನವೊ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಒನಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾಕ್ ಮೂಡ್ಬಿದ್ರಿಂತ್ ಸ್ವಾಗತ್

2022 ಮೇಯಾಚಾ 16 ತಾರ್ಕೆರ್ ಸೊಮಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4.00 ವರಾರ್ -ನವೊ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಒನಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುಂಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಿಕೇರಾ ಸಂಗಿಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಲೋಕ್ ವ್ಹಡ್ಯಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಮೂಡ್ಬಿದ್ರಿ ಕೊರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಇಗರ್ಜೆ ಮೈದಾನಾಚ್ಯಾ ಗೇಟಿಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳೊ. ಬಾಪ್ ಒನಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾಕ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಫುಲಾಂಚೊ ಹಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಕೊವೆಂತಾಂಚಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಕೊವೆಂತಾಂಚ್ಯೊ ವಡಿಲ್ನಿನಿಂ ಫುಲಾಂ ತುರೊ ದಿಲೊ . ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ಹೊಸ್ಪೆಟ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರಾ ಹುಜಿರ್ ಹುದ್ದೊ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊನ್ ವೆಲೆಂ.

ಅಕ್ರೇಕ್ ನವ್ಯಾ ವಿಗಾರಾಕ್ ಪಾಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗರಾಂಕ್ ಕಾಫಿ ಫಳಾರ್ ದಿಲೊ. ಲೊಕಾನ್ ನವ್ಯಾ ವಿಗಾರಾಕ್ ಮೆಳೊನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ವ್ಹಳೊಕ್ ಕೆಲಿ.

Tags:

Comments powered by CComment

Copyright © 2015 - www.catholictime.com.
All rights reserved.

About Us

Disclaimer

Contact

Powered by eCreators.