By Sunil Prashan

Moodbidri, Jun 10 : Our Lady of Perpetual Succour Church, Gantalkatte celebrated Parish Foundation Day and First Holy Communion on May 2, 2022.


ಗಂಟಾಲ್ಕಟ್ಟೆಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸ್ಥಾಪನಾಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಆನಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

2022 ಮೇಯಾಚ್ಯಾ 2 ತಾರಿಕೆರ್ ಗಂಟಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸ್ಥಾಪನಾಚೊ ದೀಸ್ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಸಾ ಕೆಲೊ. ಕಾಪುಜಿನ್ ಯಾಜಾಕ್ ಮಾ. ಬಾ. ವಿನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಾಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದಿಯೆಸೆಜೆಚೊ ಯಾಜಾಕ್ ಮಾ. ಬಾ. ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್ ಹಾಣಿಂ ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ಮೊಡುನ್ ಅರ್ಥಭರಿತ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿಲೊ. ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ. ಬಾ. ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಆನಿ ಐ.ಸಿ.ವೈ. ಯಂ. ಕೇಂದ್ರೀಯ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮಾ. ಬಾ ಅಶ್ವಿನ್ ಕರ್ಡೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಸಹ ಭೆಟವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ಭೋವ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ರಿತಿನ್ ಲಿತುರ್ಜಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಾಫಿ ಫ್ಹಳಾರಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕೆಲ್ಲಿ.


ಫಿರ್ಗಜ್ ಸ್ಥಾಪನಾಚಾ ದಿಸಾಕ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಾಂಜ್

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವರಾಂಕ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮೈದಾನಾರ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಾಂಜ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಡಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂನಿಂ ಪಂಗ್ಡಾ ನಾಚ್ ಸಾದಾರ್ ಕೆಲೊ. ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ನಾರಾವಿ ಸಾಂ. ಅಂತೊನ್ ಕಾಲೆಜಿಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಮಾ. ಬಾ. ಆಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾವೊ ಹಾಜಾರ್ ಆಸ್ಲೆ. ವೆದಿಚೆರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ. ಬಾ. ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಪಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಶದೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲೀಯೊ ಡೆನಿಯಲ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಐರಿನ್ ಹಿಲ್ಡಾ ಕುಟಿನ್ಹಾ, ಸರ್ವ್ ಆಯೊಗಾಂಚೊ ಸಂಯೋಜಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸುನಿಲ್ ಮಿರಾಂದ ಹಾಜಾರ್ ಆಸ್ಲಿಂ.

ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಮಾ. ಬಾ. ಆಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾವೊ ಹಾಣಿಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸ್ಥಾಪನಾಚ್ಯಾ 35 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಆನಿ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಚೊ 40 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಜುಬ್ಲೆವಾಚೊ ಲೋಗೊ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ ಅಧಿಕೃತ್ ರಿತಿನ್ ಜುಬ್ಲೆವ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಆರಂಭ್ ದಿಲೆಂ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪತ್ರ್ ‘ನೆಕೆತ್ರ್’ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲೀಯೊ ಡೆನಿಯಲ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಐರಿನ್ ಹಿಲ್ಡಾ ಕುಟಿನ್ಹಾನ್ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

ಪ್ರಮುಕ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ಜಾವ್ನ್ ನೆಲ್ಲು ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್ ಹಾಚೊ ಪಂಗಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕಂಪನಿ ತರ್ಪೆನ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯೆಂ ಭೋವ್ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ.

Tags:

Comments powered by CComment

Copyright © 2015 - www.catholictime.com.
All rights reserved.

About Us

Disclaimer

Contact

Powered by eCreators.