CT News

Mangaluru, Nov 3 : Bishop of Mangalore Diocese Dr Peter Paul Saldanha has appointed Mr Ronald (Roy) Castelino as Public Relations Officer (P.R.O.) of the Diocese , with effect from November 7, 2020, for three years.

Among the responsibilities of his office, a P.R.O. is called to establish contacts with media and journalists at all levels, government offices and ministers; monitor and respond to media reports on issues affecting the diocese; organise press conferences and press releases from time to time; prepare written statements and news releases, and so on.

Diocese of Mangalore also thanked Mr Marcel Monteiro for his 24 years of dedicated service to the diocese as P.R.O.

(with inputs from Diocesan Official Publication)


 

ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ನವೊ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ ನೇಮಕ್

ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅ.ಮಾ.ದೊ. ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಹಾಣಿಂ ರೊನಾಲ್ಡ್ (ರೊಯ್) ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಹಾಕಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ 2020 ನವೆಂಬ್ರ್ 07 ಥಾವ್ನ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ 3 ವರ್ಸಾಂಕ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲಾ.

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಂವಹನಾಖಾತಿರ್ ಫೊಂತಿಫಿಕಾಲ್ ಸಮಿತಿನ್ 1971 ಮಾಯ್ 23 ವೆರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ `ಕಮ್ಯೂನಿಯೊ ಎತ್ ಪ್ರೊಗ್ರೆಸಿಯೊ ಸುಚನಾ ಖಾಲ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ನೆಮ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಲೆಂ ಆಸಾ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಏಕ್ ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಲಾಯಿಕ್ ಪಿ ಆರ್ ಓ ಆಸಾತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 24 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಮೊಂತೆರೊನ್ ಲಾಯಿಕ್ ಪಿ.ಆರ್.ಒ. ಚೊ ಹುದ್ದೊ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಲೊ. ರೊಯ್ ಸವೆಂ ಮಾ. ಬಾ. ವಿಜಯ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಲೋಬೊ ಪಿ ಆರ್ ಒ ಜಾವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ತಲೊ..

ಲಾಯಿಕ್ ಆನಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂ ಮಧೆಂ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚಿ ಮಾಹೆತ್ ದೀವ್ನ್, ಬರೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಬ್ಜಾಂವ್ಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಚಿಂ. ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಹಡಿಲ್ ಆನಿ ಅಧಿಕಾರಿಂ ಮಧೆಂ ದಿಯೆಸೆಜಿ ತರ್ಪೆನ್ ಸಂವಹನ್ ಚಲೊವ್ನ್ ಬರೊ ಬಾಂದ್ ರುತಾ ಕರ್ಚೊ. ಮಾಧ್ಯಮಾಂಕ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಂವ್ಚಿ, ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಟಿ ಆಪೊಂವ್ಚಿ, ಸಂವಾದ್ ಆಸಾ ಕರ್ಚೊ ಆನಿ ದಿಯೆಸೆಜಿವಿಶಿಂ ಧನಾತ್ಮಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ರೂಪಿತ್ ಕರ್ಚಿ ಹಾಂಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ.

ಮೊಟ್ವಿ ವಳಕ್ :

ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಆಗ್ನೆಲ್ಲೊ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಹೆಂ ರೊಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಹಾಚೆಂ ಪುರ್ತೆಂ ನಾಂವ್.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬ್ರ್ 14, 1960 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜಲ್ಮ್. ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಬಿ.ಎಸ್ಸ್ಸಿ ಪದ್ವಿ. ಫುಡಾರ್ ಸೊಧುನ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಕ್. ಸ್ವಂತ್ ಉದ್ಯಮ್ ಉಬಾರ್ಚ್ಯೆ ವೊಡಿನ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್. 1985 ಇಸ್ವೆಂತ್ ರೊಯ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಾಂದ್ಪಾ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಸುರು. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 35ವರ್ಸಾಂನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಉದ್ಯಮ್ ಶೆತಾಂತ್ ಹೊ ಸಂಸ್ಥೊ ನಾವಾಡ್ದಿಕ್ ಜಾಲಾ. ತಾಕಾ 2018ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ರಚನಾ ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಪತಿಣ್ ಡೈನಿಷಿಯಾ ಡಿಸಿಲ್ವಾ. ಧುವ್ ರಾಧಿಕಾ ಪರ್ವಿನ್. ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಮಕಾಳೆಂತ್ ವಸ್ತಿ.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಅಂತರ್ ಧರ್ಮಿಯ್ ಸಂವಾದ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ನಾಗರಿಕ್ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿಚೊ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕ್ ಆನಿ ಸಂದೇಶ ಫಾಂವ್ಡೇಶನಾಚೊ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಭಾಸ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಶಿಕಪ್, ಉದ್ಯಮ್ ಅಶೆಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಶೆತಾಂನಿ ವಾವುರ್ನ್ ಸಬಾರ್ ಹುದ್ದೆ ಸೊಭಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಕೊಂಕಣಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಸಂಚಾಲನ್ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷ್ (2006-14) ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ (2014-17), ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಉದ್ಯಮಿಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ರಚನಾಚೊ ದೋನ್ ಆವ್ದೆಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ (2002-04 ಆನಿ 2012-13) ಆನಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಪಿರ್ಜೆಂತ್, ಕಲಾಂಗಣ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್, ಪ್ರಗತಿ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ (2003-18) ಆವ್ದೆಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್, ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನೆಚೊ ಖಜಾನ್ದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ಯಿ (2013-14) ವಾವುರ್ಲಾ.

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.