CT News

Mangaluru, Apr 27 :Rosario Parish organised 2 days' summer camp for children on 25 th & 26th April , 2022.


ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಚೆಂ ರಜೆ ಶಿಬಿರ್

2022 ಎಪ್ರಿಲ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 25 ಆನಿ 26 ತಾರಿಕೆರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ ಶಿಬಿರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಚೆಂ ಧ್ಯೇಯ್ ವಾಕ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ, “ ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಜಿಣ್ಯೆಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್” ಸುಮಾರ್ 40 ಭುರ್ಗಿಂ ಹಾಜರ್ ಹಾಜಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಹಾಡ್ನ್ ತೊ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾ ರಿತಿ ಬರಾಬರ್ ಶಿಬಿರಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿ. ಭಯ್ಣ್ ಪ್ರೀಮಾನ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾವಿದಿಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲಿ.

ವೆದಿಚೆರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಗಾರ್‍ಬಾಪ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಆಲ್ಫ್ರೇಡ್ ಜೆ. ಪಿಂಟೊ , ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ ರುಜಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ, ತಶೆಂಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಆಯೋಗಾಚಿಂ ಸಂಚಾಲಕಿ ಶ್ರೀಮಾತಿ ಮೇಬಲ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಶಿಬಿರಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊನ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾ ಸವೆಂ ವೆದಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪ್ಲೆಂ. ಭಯ್ಣ್ ಪ್ರೀಮಾನ್ ವೆದಿರ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೊ. ಭಯ್ಣ್ ರೋಜ್ಮೀಟಾನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ವೆದಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಹಾಚೆಂ ಬರಾಬರ್ ವೆದಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪ್ಲೆಂ.

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊನ್ ಆನಿಂ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ವಿಶಿಂ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದಿಲಿ. ಎಪ್ರಿಲ್ 26 ತಾರಿಕೆರ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ಬಾಪಾಂನಿ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾ ವಿಶಿಂ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊನ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಿಕ್ ಅಜಾಪಾಂ ವಿಶಿಂ ವಿಡಿಯೊ ದಾಕಯ್ಲೊ. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಸ್ತುಂಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಅನಿ ಸಾಂತಾಚಾ ಜಿಣ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಅಭಿನಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಕರ್ನ್ ದಾಕಯ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಸರ್ವ್ ಥರಾಚೆ ಖೆಳ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೋಂಗ್ಸ್ ಆನಿ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ ಆಸಾ ಕರ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಂತೋಸ್ ಹಾಡಯ್ಲೊ.

ದೋನೀ ದಿಸಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಥಂಡ್ ಪೀವನ್, ಜೆವಣ್ ಆನಿ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಆಸಾ ಕೆಲೆಂ. ಅಕ್ರೇಕ್ ಶ್ರೀಮಾತಿ ಮೇಬಲ್ ಡಿ ಸೋಜಾನ್ ಧನ್ಯಾವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಯ್ಣ್ ರೋಜ್ಮೀಟಾ, ಭಯ್ಣ್ ಪ್ರೀಮಾ, ಭಯ್ಣ್ ಲುಮೆಟ್, ಶ್ರೀಮಾತಿ ರೀಟಾ, ಶ್ರೀಮಾತಿ ವಿವಿಯಾನ, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸಾಲ್ವಾದೊರ್ ಆನಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಪಾಟಯ್ಲೊ.

Tags:

Comments powered by CComment

Copyright © 2015 - www.catholictime.com.
All rights reserved.

About Us

Disclaimer

Contact

Powered by eCreators.