Mangaluru , Oct 3 : Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R) will be organising "Kreedotsav 2019" on November 17, 2019 at Moodbidri. The inauguration of the same was held on 15th September 2019 at Kinnigoli Parish Hall.


ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್ (ರಿ) ಹಾಣಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ್ 2019 ಹಾಚೆ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ 

Oct 3 : ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್ (ರಿ) ಹಾಣಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ್ 2019 ಹಾಚೆ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ 2019 ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ವೆರ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಪೆಜಾರ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚೆ ವಿಗಾರ್ ವಾರ್ ಬೊ|ಮಾ|ಬಾ| ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಹಾಣಿಂ ಲೋಗೊ ಅನಾವರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ಖೆಳಾ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ಉರ್ತಾ, ಮತಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಲಾಭ್ತ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖೆಳಾಚೊ ತಾಣಿಂ ಅನ್ಭೋಗ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಘಟಕ್, ವಾರಾಡ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಹಂತಾರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‍ಪಣ್ ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಪಾವ್ಲ್ ರೊಲ್ಫಿ ಡಿಕೋಸ್ತ ಹಾಣಿಂ ಘೆವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ವೆದಿರ್ ಅತ್ಮಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾ|ಬಾ|ಮ್ಯಾಥ್ಯು ವಾಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಬ್ರ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆನಿ ಖಜಾನ್ದಾರ್ ಶ್ರೀ ಜೋಕಿಮ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಸಮಿತಿಚೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್, ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಚೆ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದೆ, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ವಾರಾಡೊ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಘಟಕಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ್ ಜಮ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ.


About Catholic Sabha

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.