Photos : Stanly Bantwal

Mangaluru, Aug 18 : Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R.). organised Amcho Sandesh and Media Representatives' Meet at Milagres College Hall on Aug 18, 2019. 


ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂಚೆಂ ಸಹಮಿಲನ್

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್ (ರಿ) ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಸಮಿತಿನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪತ್ರಚ ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆನಿ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂಚೆಂ ಸಹಮಿಲನ್ ಮಿಲಾರ್ ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜಿಚ್ಯಾ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ 2019 ಆಗಸ್ತ್ 18 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 9.30 ವೊರಾರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಮಿಲಾರ್ ಘಟಕಾಚೆ ಅತ್ಮಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾ|ಬಾ| ಜೋಸೆಫ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಲೋಬೊ ಹಾಂಣಿಂ ಕಾರ್ಯಾಚೆರ್ ಆಶೀರ್ವಚನ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಉಡುಪಿ ಪ್ರದೇಶಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಆಲ್ವಿನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಂಣಿಂ ದಿವೊ ಪೆಟೊವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉಧ್ಘಾಟನ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ. ವೆದಿಚೆರ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪತ್ರಚೆ ಸಂಚಾಲಕ್ ಶ್ರೀ ಎಲ್ರೊಯ್ ಕಿರಣ್ ಕ್ರಾಸ್ಟೊ, ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪತ್ರಚೆ ಸಂಪಾದಕ್ ಶ್ರೀ ವಿಲ್‍ಫ್ರೆಡ್ ಲೋಬೊ, ಉಡುಪಿದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ಶ್ರೀ ಮೈಕಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಮಿಲಾರ್ ಘಟಕಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೊನೋರಾ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೆ ಖಜಾನ್ದಾರ್ ಶ್ರೀ ಜೋಕಿಮ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪತ್ರಚ ಸಹಯೋಗನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಲೇಖಕಂಚ ಸಂಘನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಕಾಣಿಯಾಂಚ ಸ್ಪಧ್ರ್ಯಾಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಮಾಲ್ಗೊಡೊ ಲೇಖಕ್ ಶ್ರೀ ಸಿ.ಜೆ.ಎಸ್ ತಾಕೊಡೆ ಹಾಂಣಿಂ ಘೋಷಣ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಸಂಘಚ ಸಂಚಾಲಕ್ ಶ್ರೀ ರಿಚರ್ಡ್ ಮೊರಾಸಾನ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿ, ಆನಿ ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪತ್ರಚ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಫುಲಾಂಚೊ ತುರೊ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಮಾಧ್ಯಮಂತ್ ವರ್ದಿ ದಾಡ್ಚೆವಿಶಿಂ ಶ್ರೀ ಮೈಕಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಪಿಂಗಾರ ಪತ್ರಾಚೆ ಸಂಪಾದಕ್ ಶ್ರೀ ರೈಮಂಡ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಹಾಣಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪತ್ರವಿಶಿಂ ಸಂಪಾದಕ್ ಶ್ರೀ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಪ್ರಸಾರ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ಶ್ರೀ ಸಿರಿಲ್ ಫೆರಾವೊನ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ.

ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಬ್ರ್ಯಾಗ್ಸನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯಿಲೆಂ. ಮಾಧ್ಯಮ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ಶ್ರೀ ಆ್ಯಂಟನಿ ಡಿಸೋಜನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಘಟಕ್, ವಾರಾಡೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.


About Catholic Sabha

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.