Media Release

Mangaluru, Oct 31 : Our Lady of Pompei Church, Gurpur - Kaikamba is stepping into Centenary Year and a press meet was arranged to brief about Centenary Year inauguration and programmes to be conducted in Centenary Year.


ಪೊಂಪೈ ಮಾಯೆಕ್ ಸ‌ಮ‌ರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗುರ್ಪುರ್ ಫಿರ್ಗ‌ಜಿಚ್ಯಾ ಶ‌ತ‌ಮಾನೋತ್ಸ‌ವ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಘಾಟ‌ನ್ ಸಂಬಂಧಿ ಪ‌ತ್ರಿಕಾಗೋಶ್ಟಿ ಅಕ್ಟೋಬ‌ರ್ 30 ತಾರೀಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲ‌ಬ್ಬಾಂತ್ ಚ‌ಲ್ಲಿ. ಶ‌ತಾಬ್ದಿ ವ‌ರ್ಸಾಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟ‌ನ್ ನವೆಂಬ‌ರ್ 4 ತಾರೀಕೆರ್ ಸ‌ಕಾಳಿಂ 10 ವೊರಾಂಕ್ ಆದ್ಲೊ ಭಿಸ್ಪ್ ಅ|ಮಾ|ಅಲೋಶಿಯ‌ಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸೊಜ್ ಬೊಂದೆರ್ ಉಬೊವ್ನ್ ಕ‌ರ್ತ‌ಲೆ ಮ್ಹ‌ಣುನ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಕ‌ಳ‌ಯ್ಲೆಂ. ಸ‌ಗ್ಳ್ಯಾ ವ‌ರ್ಸಾಕ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಯೋಜ‌ನಾಂಚಿ ತ‌ಶೆಂಚ್ ಕಾರ್ಯ‌ಕ್ರ‌ಮಾಂಚಿ ಮ‌ಟ್ವ್ಯಾನ್ ಜ‌ಳ‌ಕ್ ದಿಲಿ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಇಗ‌ರ್ಜೆಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಮ‌ಟ್ವ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚೆ ಮೆಳಿಂತ್ ಹಿ ಗೋಶ್ಟಿ ಚ‌ಲ್ಲಿ.

ಫಿರ್ಗ‌ಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ. ಆಂಟ‌ನಿ ಲೋಬೊ, ಗೊ.ಪ‌.ಉಪಾಧ್ಯಾಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ. ರಿಚ‌ರ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡೆಸ್, ಕಾರ್ಯ‌ದ‌ರ್ಶಿ ಶ್ರೀ. ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಲೋಬೊ, ಶ‌ತಾಬ್ದಿ ಸ‌ಮಿತಿ ಸಾಂದೆ ಶ್ರೀ. ಪ್ರ‌ವೀಣ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಶ್ರೀ. ಜೈಸ‌ನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಜ‌ರ್ ಆಸ್ಲೆ.

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.