Kasaragod , Sep 11 : ICYM Kayyar unit members visited De Mercede Orphanage, Panir and spent time with children on Aug 18, 2019.


ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಕಯ್ಯಾರ್ ಘಟಕ ತರ್ಫೆನ್ ' ಮೊಗಾಚೊ ವ್ಹಾಳೊ ಆಸ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಕುಶಿನ್ ' 

ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಕಯ್ಯಾರ್ ಘಟಕಾನ್ ಅಗೋಸ್ತಾಚ್ಯಾ 18 2019 ವೆರ್ "ದೆ ಮೆರ್ಸಿ ದೆವೊಸ್” ಆಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲಿ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಖೆಳ್, ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯೆ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುನ್ ತಾಂಕಾ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ಕೆಲೆ. ಖೆಳಾಂತ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೂಸಿಯಾನ ಆನಿಂ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಹಾಣಿಂ ಇನಾಮಾಂ ದೀವ್ನ್ ಉಲ್ಲಾಸಿಲೆಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಣ್ ಪೀವನ್ ಧೀವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ 16 ಜಣಾಂ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ.

ಆಸ್ರ್ಯಾಚಿ ಭೆಟ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಿಡೆಂ ವರ್ವಿಂ ಕಷ್ಟೊಂಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ರೊಸ್ಟನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಭಾವಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್ನ್ ತಾಕಾ ಭುಜ್ವಣ್ ಅನಿಂ ಧೈರ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ.


About Christ the King Church, Kayyar

About Indian Catholic Youth Movement (ICYM)

Comments powered by CComment

Latest News

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.