Moodbidri , Aug 12 : ICYM Taccode Unit organised 'Yuva Milan' programme for the youth of the parish on July 20, 2019.

ಐಸಿವೈಎಮ್ ತಾಕೊಡೆ ಘಟಕಥಾವ್ನ್ 'ಯುವ ಮಿಲನ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ 

ಐಸಿವೈಎಮ್ ತಾಕೊಡೆ ಘಟಕಾನ್ ತಾಕೊಡೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಯುವ ಮಿಲನ್-2019 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ 20 ಜುಲೈ 2019 ವೆರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಪಣ್ ತಾಕೊಡೆ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ನವೀನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಂಣಿಂ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಮಾ| ಬಾ| ಪ್ರಕಾಶ್ ಲೋಬೊ ಕಾಪುಚಿನ್ ಆನಿ ಶ್ರೀ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಕೋಸ್ತಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಬ್ರ| ಫೆಲಿಕ್ಸ್, ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆ ಕಾರ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ್ ರೆಕ್ಸನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಸಿ| ಪ್ರೆಫಿಲ್ಡಾ, ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ತಾಕೊಡೆ ಪ್ರೇರಕ್ ತಶೆಂಚ್ ತಾಕೊಡೆ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಬಲೂನ್ ಫುಟೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಾ| ಬಾ| ಪ್ರಕಾಶ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿಂ ಕುಟ್ಮಾಜಿವಿತಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ದಿಲಿ. ಆನಿ ಶ್ರೀ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಕೋಸ್ತಾ ಹಾಣಿಂ ಯುವಜಣಾಂಚೆ ಸಕ್ತೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ದಿಲಿ.

ದೊನ್ಪಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಖೆಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಐಸಿವೈಎಮ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ವಾರಾಡೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ತಶೆಂಚ್ ಐಸಿವೈಎಮ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆ ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೀಣಾ ವಾಸ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮೊಂತೇರೊ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ 66 ಯುವಜಣಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕೆಲೆಂ.


About Holy Cross Church, Taccode

About Indian Catholic Youth Movement (ICYM)

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.