CT News

Pakshikere, Sep 29 : Catholic Sabha Pakshikere Unit celebrated Teachers' Day on 14th September 2022.


ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ ಘಟಕ್ : ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೊ ದಿವಸ್

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂ 10.30 ವರಾರ್ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್, ಸಾಂ ಜೂದ್ ಅಸೋಸಿಯೆಶನ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ತರ್ಫೆನ್ ಇಸ್ಕಾಲ್ ಆನಿ ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕೊಂವ್ಚಾ ಸರ್ವ್ 33 ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಕಾಪಾಡ್ ಆನಿ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮುಖೇಲ್ ಸರ್ಯೊ ಜಾವ್ನ್ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ ಕೆಮ್ರಾಲ್ ಪಂಚಾಯತೆಚೊ ಪಿ.ಡಿ.ಓ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಂತೋಶ್, ಸಾಂ ಜೂದ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮಿಡಿಯಂಮಾಚಿ ಎಚ್.ಎಮ್. ಸಿ.ಎಸ್ತೆರ್ ಪ್ರೇಮಾ, ಡೊಮಿನಿಕನ್ ಕೊವೆಂತಾಚಿ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್ ಸಿ. ಮಾರ್ಗರೆಟ್, ಅತ್ಮಿಕ್ ನಿರ್ದೆಶಕ್ ಮಾ|ಬಾ|ಮೆಲ್ವಿನ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಅತ್ಮೀಕ್ ಸಹಾಯಕ್ ಮಾ|ಬಾ|ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಫಿ.ಉಪಾದ್ಯಕ್ಷ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲ ಡಿಸೋಜ, ಕ.ಸಭಾ ಅದ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲ ಡಿಸೋಜ, ಸಾಂ ಜೂದ್ ಅಸೋಸಿಯೆಶನ್ ಅದ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಚೇತನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್ ಅದ್ಯಕ್ಷ್ ನೆರಿ ಕುಟಿನ್ಹೊ, ಶಿಕ್ಷಕ್ ಆಯೋಗ್ ಸಂಚಾಲಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ.

ಶಿಕ್ಷಕಾಂನಿ ತಾಂಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲೊಂ. ವೆದಿರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂನಿ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಖೆಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ನ್ ವಿಜೇತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿ. ನಿಮಾಣೆಂ ಜೆವ್ಣಾಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಅಖೇರ್ ಕೆಲೆಂ.

Tags:

Comments powered by CComment

Copyright © 2015 - www.catholictime.com.
All rights reserved.

About Us

Disclaimer

Contact

Powered by eCreators.