CT News

Pakshikere, Sep 29 : Catholic Sabha Pakshikere Unit held 'Pratibha Puraskar' , a programme to honour meritorious students, on 14th August 2022.


ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ ಘಟಕ್ : ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕ .ಸಭಾ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ ಘಟಕ ತರ್ಫೆನ್ 2022 ಅಗೊಸ್ತ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ 14 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂ ಮಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಆನಿ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಅತ್ಯಧಿಕ್ (80%) ವಯ್ರ್ ಅಂಕ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ನಗದ್ ಆನಿ ಯಧಿಷ್ಟಿಕ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ಅತ್ಮೀಕ್ ನಿರ್ದೆಶಕ್ ಮಾ|ಬಾ|ಮೆಲ್ವಿನ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಅತ್ಮಿಕ್ ಸಹಾಯಕ್ ಮಾ|ಬಾ|ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಕ.ಸಭಾ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ ಘಟಕಚಿ ಅದ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲ ಡಿಸೋಜ, ಖಜನ್ದಾರ್/ಫಿ.ಉಪಾದ್ಯಾಕ್ಷ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶೈಲ ಡಿಸೋಜ ಸವೆಂ ಘಟಕಚೆಂ ಹುದ್ದೆದಾರ್, ಸರ್ವ್ ಸಾಂದೆ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ.

Tags:

Comments powered by CComment

Copyright © 2015 - www.catholictime.com.
All rights reserved.

About Us

Disclaimer

Contact

Powered by eCreators.