Mangaluru, Nov 6 : One day Guidance Camp was organised for Children of Episcopal City Deanery at Rosario Cathedral on October 29, 2019.


ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಶಿಬಿರ್ 

2019 ಅಕ್ಟೋಬರಾಚ್ಯಾ 29 ತಾರಿಕೆರ್ ಎಪಿಸ್ಕೋಪಲ್ ಸಿಟಿ ವಾರಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ವಿ ಥಾವ್ನ್ ಸಾತ್ವಿ ಕ್ಲಾಶಿಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಶಿಬಿರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸೊಜ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ ಚಲ್ಲೆಂ. 286 ಭುರ್ಗಿಂ ವಾರಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ 14 ಫಿರ್ಗಜಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಮೊನ್ಸಿಂಜೊರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲ್ ಹಾಣಿಂ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಜೆಬಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಕಶೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಕರ‍್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ಮಾ|ಬಾ| ಆಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾಂವ್ ಹಾಣಿಂ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದಿಲಿ. ಮಾ|ಬಾ| ಜೊಸ್ವಿನ್ ಆನಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಯಾಜಕಾಂನಿ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಮನೋರಂಜನ್ ಆನಿ ಖೆಳ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆ.


 News from Episcopal City Deanery (Our Lady of the Holy Rosary Deanery)

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.