Catholic Time News Network

Puttur, May 11 : ICYM St. Paul Eastern Deanery Puttur in collaboration with ICYM Bannur Unit organised Sri Devadas Kapikad's Tulu Drama 'Paniyare Avandina' at Bannur Church premises on May 5, 2019.


ಭಾರತೀಯ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನ್ ಉದೆಂತಿ ವಾರಾಡೊ ಪುತ್ತೂರ್, ಅನಿಂ ಐಸಿವೈಎಂ ಬನ್ನೂರ್ ಘಟಕಚ್ಯಾ ಸಾಂಗತ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಕ್ ಸಹಾಯಾರ್ಥ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾಜ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಹಾಂಣಿ ರಚುನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕೆಲ್ಲೊ “ಪನಿಯರೆ ಅವಂದಿನ” ತುಳು ಹಾಸ್ಯಮಯ್ ನಾಟಕ್ 2019 ಮೇ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ 5 ತಾರಿಕೇರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6:30 ವರಾಂಕ್ ಬನ್ನೂರ್ ಇರ್ಗಜೆ ವಠಾರಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೊ.

ನಾಟಕಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ್ವಾರಿಂ ಜಾಲಿ. ವೆದಿಚೆರ್ ಪುತ್ತೂರ್ ವಾರಾಡೊ ನಿರ್ದೆಶಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ಪ್ರವೀಣ್ ಡಿಸೋಜ, ಬನ್ನೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಪ್ರಶಾಂತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಇನಾಸ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್, ರಾಜ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ಐಸಿವೈಎಂ ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಸಹಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನೀಶ್ ಲೋಬೊ ಕಡಬ, ಐಸಿವೈಎಂ ಪುತ್ತೂರ್ ವಾರಾಡೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಶಾಲ್ ಡಿಸೋಜ ಕಡಬ ಅನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಪಿಂಟೊ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ, ಐಸಿವೈಎಂ ಬನ್ನೂರ್ ಘಟಕಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ನೊಯಲ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಅನಿಂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೊನಿಟ ಡಿಸೋಜ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲಿಂ.

ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಅನಿಂ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಕಂತಾರಾದ್ವಾರಿಂ ದೆವಾಚೆಂ ಆರ್ಶೀವಾದ್ ಕಾರ್ಯಚೆರ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ರಾಂನಿ ದಿವೊ ಪೆಟೊವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಶಾಲ್ ಡಿಸೋಜ ಹಿಣೆಂ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ಜಯಂತ್ ಡಿಸೋಜ ಕೊಕ್ಕಡ ಹಾಣೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣ್ ಕೆಲೆಂ.

’ಚಾ ಪರ್ಕ” ಕಲಾಕರಾಂನಿ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಸದಾರ್ ಕೆಲೊ. ಪುತ್ತೂರ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಘಟಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ 500 ಜಣಾಂ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಅಸ್ಲಿಂ. ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಣೆಂ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ. ಅಶೆಂ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ರಿತಿನ್ ಅಖೇರ್ ಜಾಲೊ.


News from Puttur Deanery (Eastern / St Paul Deanery)

About Indian Catholic Youth Movement (ICYM)

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.