CT News

Moodbidri , July 28 : The Parishioners of Our Lady of Perpetual Succour Church, Gantalkatte here welcomed new Parish Priest Fr Ronald Prakash DSouza on July 27, 2020.

ನವೊ ವಿಗಾರ್, ಮಾ|ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿ’ಸೋಜ ಹಾಂಕಾಂ ಗಂಟಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ

27 ಜುಲೈ, 2020 ವೆರ್ ಸೊಮಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4 ವರಾರ್ ಮಾ|ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿ’ಸೋಜ ಹಾಂಕಾಂ ಗಂಟಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ನವೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾನಿಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಭಿಸ್ಪಾಂಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮೂಡ್‍ಬಿದ್ರಿ ವಾರಾಡ್ಯಾಚೊ ವಿಗಾರ್‍ವಾರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಪೌಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಂಣಿಂ ನವ್ಯಾ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿಂ ಸೆವೆ ಸ್ಥಾನ್ ಸ್ವಿಕಾರ್ ಕರ್ಚಿ ರೀತ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆ ವಿವಿಧ್ ಆಯೋಗಾಚೆ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಬಾಪ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ಸೆವೆ ಸ್ಥಾನ್ ಸ್ವಿಕಾರ್ ಕರ್ಚಿ ರೀತ್ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ಮೊಟ್ವೆಂ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್‍ಚ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಸರ್ವ್ ಸಮಿತಿಂಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸುನಿಲ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ಕಾರ್ಯ್ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾನ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ವಿಗಾರ್‍ವಾರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಪೌಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿ’ಸೋಜ ಆನಿ ಮಾ|ಬಾ| ಜೇಸುದಾಸ್ ಡಿ’ಕೋಸ್ತ ಹಾಂಣಿಂ ತಾಂಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಚಾರ್ಲಿಂ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಐರಿನ್ ಕುಟಿನ್ಹಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಾಯ್ಲೊ.

ಮಾ|ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿ’ಸೋಜ, ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಂ.ಚೆ ಆದ್ಲೆ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಪಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್, ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಂ.ಚೆ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾ|ಬಾ| ಅಶ್ವಿನ್ ಕರ್ಡೋಜ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಯೋನ್ ಸಲ್ಡಾನಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಇತರ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್, ಪುರ್ವಿಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಂ.ಚೆ ಸಬಾರ್ ಸಾಂದೆ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಾಫಿ-ಫಳಾರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ.


About Our Lady of Perpetual Succour Church, Gantalkatte

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.