Moodbidri, Dec 26 : Christmas was celebrated with devotion and grandeur at Gantalkatte Parish on Dec 24, 2019.


ಗಂಟಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಫಿರ್ಗಜಿಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಫೆಸ್ತ್ ಭೋವ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ 

Dec 26 : ದಸೆಂಬರ್ 24, 2019 ವೆರ್ ಗಂಟಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಫಿರ್ಗಜಿಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಫೆಸ್ತ್ ಭೋವ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ 7.00 ವೊರಾಂಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕ್ಯಾರಲ್ಸಾ ಸವೆಂ ಲಿತುರ್ಜಿ ಆರಂಭ್ ಕೆಲಿ. ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳೆಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸರ್ವ್ ಭಕ್ತಿಕಾನಿಂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕ್ಯಾರಲ್ಸಾಂತ್ ಸಕ್ರೀಯ್ ರಿತಿನ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ.

ಹಾಚಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರದಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಜೇಸುದಾಸ್ ಡಿ’ಕೋಸ್ತ ಹಾಣಿಂ ಮಿಸಾಚೆ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಸಯ್ರೆ ಯಾಜಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ಇವನ್ ಗೋಮ್ಸ್ ಹಾಣಿಂ ಸಹ ಭೆಟವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಪ್ರಸಂಗಾಂತ್ ಮಾ| ಬಾ| ಇವನ್ ಹಾಂಣಿ ಕ್ರಿಸ್‍ಮಸ್ ಫೆಸ್ತ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ರಿತಿನ್ ಕಶೆಂ ಆಚರ್ಸಿಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ. ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ.

ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಂ. ಘಟಕಾಚಾ ತರ್ಫೆನ್ ಲ್ಹಾನ್ಶೆಂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂತುನ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾನಿಂ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಹಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಾಫಿ ಫಳಾರಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ.


About Our Lady of Perpetual Succour Church, Gantalkatte

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.