Moodbidri , Aug 6 : Catholic Sabha Gantalkatte unit and Samruddhi (R.) organised informative talk on agriculture and honoured meritorious students on Aug 4, 2019.


 

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ, ಗಂಟಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಘಟಕ್ ಆನಿ ಸಮೃಧ್ಧಿ (ರಿ.) ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಥಾವ್ನ್ ಕೃಷಿ ಮಾಹೆತ್ ಶಿಬಿರ್ ಆನಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್

ಅಗೋಸ್ತ್ 04, 2019 ವೆರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ, ಗಂಟಾಲ್‍ಕಟ್ಟೆ ಘಟಕ್ ಆನಿ ಸಮೃಧ್ಧಿ (ರಿ.) ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್ ಕೃಷಿ ಮಾಹೆತ್ ಶಿಬಿರ್ ಆನಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ|ಜೇಸುದಾಸ್ ಡಿ’ಕೋಸ್ತ ಹಾಜಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಡಿ’ಸೋಜ, ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ತಾಲೂಕ್ ಹಾಚೊ ಮಲ್ಗಡೊ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಹಾಯಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್, ಹಾಜಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಣಿಂ ಕೃಷಿ ಮಾಹೆತ್ ಆನಿ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಸವ್ಲತಾಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ.

ವೆದಿಚೆರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಸಮೃಧ್ಧಿ (ರಿ.) ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಆಲ್ವಿನ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಪಿರೇರಾ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಕೊರೆಯಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ವೇರ ಹಾಜಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಶ್ರೀ ಆಲ್ವಿನ್ ಮಿನೇಜಸಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.


 About Our Lady of Perpetual Succour Church, Gantalkatte

 About Catholic Sabha

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.