Moodbidri , July 25 : ICYM Gantalkatte unit donated Rs. 15,000 to Mr. Abubakkar, a resident nearby to Our Lady of Perpetual Succour church, Gantalkatte on Saturday, 20th July 2019. In order to accumulate the amount, the youth collected scraps from the parishioners and sold it. The purpose of donating the amount was to help Mr. Abubakkar for his daughter's marriage. The initiative was undertaken under the leadership of Aman Nikhil Cutinha – President and Derick Nazareth – Secretary, ICYM Gantalkatte unit.


ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಂ. ಗಂಟಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಘಟಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಕುಮಕ್

2019 ಜುಲೈ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಂ.ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಇಗರ್ಜೆ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ರೂ. 15000 ದಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲೆ. ಹೊ ಐವಜ್ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಗುಜಿರಿ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ನ್ ತೊ ವಿಕುನ್ ಜಮೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅಬೂಬಕ್ಕರಾಚೆ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಕಾಜರಾಕ್ ಕುಮಕ್ ಜಾವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ದಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ.


 About Our Lady of Perpetual Succour Church, Gantalkatte

About Indian Catholic Youth Movement (ICYM) 

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.