Catholic Life News Network

Nov 8, 2017 : Catholic Sabha of Gantalkatte parish organised Health Information Camp on Sunday 5th November.

ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಮಾಹೆತ್ ಶಿಬಿರ್

ನವೆಂಬರ್ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಘಟಕಾ ತರ್ಫೆನ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಮಾಹೆತ್ ಶಿಬಿರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ| ಜೆಸುದಾಸ್ ಡಿಕೋಸ್ತಾ, ಘಟಾಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಪಿರೇರಾ, ನಿಕಟ್‍ಪೂರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಡೆನಿಯಲ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ರೀಮತಿ ಜೆನೆವಿಯಾ ಕವಿತಾ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಹಾಣಿಂ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಘಟಾಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಪಿರೇರಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ, ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಡಿಯಾ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ದಿಲೆಂ. ಆಲ್ವಿನ್ ಮಿನೇಜಸಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.


About Our Lady of Perpetual Succour Church, Gantalkatte

About Catholic Sabha Mangalore Pradesh

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.