Catholic Time News Network
 
Moodbidri , Dec 19 : Catholic Sabha Moodbidri Deanery organised "Christmas Bandhutva" programme on Dec 16, 2018 at Moodbidri Church hall. Msgr. Maxim L. Noronha - Vicar General of Mangalore Diocese presided over the programme. Catholic Sabha Moodbidri Deanery Committee president Hary Rego welcomed the gathering wheras "Bandhutva" Committee Convener Valerian Sequeira proposed introductory note.
 

Chief guests Maulana U.K. Abdul Azeez Darimi and Sri Anantha Padmanabha Asranna , Kateel opined that all religions preach peace and unity can be achieved only when people of different community live together harmoniously.

Guests of honour Sri K. Abhayachandra Jain , Sri K. Amaranatha Shetty and Smt Tarina Pinto delivered Christmas message. Catholic Sabha Mangalore Pradesh president Rolphi D"Costa was present.

The guests together cut the Christmas cake. Vicar General Msgr. Maxim L. Noronha speaking on "Bandhutva" highlighted that the true meaning of Christmas lies in sharing our happiness with people of other religions.

"Bandhutva" Committee Convener Andrew DSouza compered the programme and Catholic Sabha Moodbidri Deanery Committee secreatry Wilson DSouza proposed vote of thanks. Many Catholic Sabha Deanery ex-presidents, priests, nuns , community leaders, Catholic sabha members witnessed this meaningful programme.


ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮೂಡ್ಬಿದ್ರಿ ವಾರಾಡೊನ್ "ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬಂಧುತ್ವ" ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ

Dec 19 : ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮೂಡ್ಬಿದ್ರಿ ವಾರಾಡೊ ಸಮಿತಿನ್ 2018 ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4 ವರಾಂಕ್ ಮೂಡ್ಬಿದ್ರಿ ಇಗರ್ಜೆ ಸಾಲಾಂತ್ "ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬಂಧುತ್ವ" ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸಿಜಿಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲ್ ಮೊ| ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂ ನೊರೊನ್ಹಾ ಹಾಣಿಂ ಕಾರ್ಯಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲೆಂ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮೂಡ್ಬಿದ್ರಿ ವಾರಾಡೊ ಸಮಿತಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಹೆರಿ ರೇಗೊನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. "ಬಂಧುತ್ವ" ಸಮಿತಿಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕಾರ್ಯವಿಶಿಂ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಲೈಲೊ. ಮುಖೆಲ್ ಸೈರೆ ಮೌಲಾನಾ ಯು.ಕೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಅಝೀಝ್ ದಾರಿಮಿ ಆನಿ ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಅಸ್ರಣ್ಣ, ಕಟೀಲ್ ಹಾಣಿಂ, ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮಾಂ ಮಾಯಾಮೊಗಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕೈತಾತ್ ಆನಿ ಲೊಕಾನಿಂ ಸಾಂಗಾತ ಜಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಎಕ್ವಟ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಮಾನಾಚೆ ಸೈರೆ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನ್, ಶ್ರೀ ಕೆ. ಅಮರನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ತರಿನ ಪಿಂಟೊ ಹಾಣಿಂ ಅಪ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೋಲ್ಫಿ ಡಿ’ಕೋಸ್ತ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ಸರ್ವ್ ಸೈರ್ಯಾನಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕೇಕ್ ಕಾತರ್ಲಿ. ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲ್ ಮೊ| ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂ ನೊರೊನ್ಹಾ ಬಾಪಾನಿಂ "ಬಂಧುತ್ವ"ಚ್ಯಾ ಮಹತ್ವವಿಶಿಂ ಉಲವ್ನ್ ಆಮಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಂ ಧರ್ಮಾಸಂಗಿ ಸಂತೊಸ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ "ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್" ನೀಜ್ ಅರ್ಥಾನ್ ಆಚರ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳೆಂ. "ಬಂಧುತ್ವ" ಸಮಿತಿಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಆಂಡ್ರ್ಯು ಡಿ’ಸೋಜನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮೂಡ್ಬಿದ್ರಿ ವಾರಾಡೊ ಸಮಿತಿಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಡಿ’ಸೋಜನ್ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ. ಆದ್ಲೆ ವಾರಾಡೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಯಾಜಕ್ ಬಾಪ್ , ಧರ್ಮ್ ಬೈಣಿಂ, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮುಖೆಲಿ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ಅಶೆಂ ಸಬಾರ್ ಲೋಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಲೊ.


About Catholic Sabha

Catholic news from Moodbidri Deanery (Central / St Mathew Deanery)

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.