CT News

Mangaluru, Jul 26 : Catholic Sabha Mangalore Pradesh (R.) organised a get together of Amcho Sandesh Representatives of Mangalore and Udupi Dioceses at Valencia Church Hall here on 25th July 2021.


ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಂಚ್ಯಾ, ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂಚೆಂ ಸಹಮಿಲನ್

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಂಚ್ಯಾ, ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂಚೆಂ ಸಹಮಿಲನ್ 25.07.2021 ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್, ಸಕಾಳಿಂ 10.30 ಥಾವ್ನ್ 1.30 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಮಾ. ಬಾ. ರೊಕಿ ಡೆಸಾ, ವಿಗಾರ್, ಸಾಂ. ವಿಶೆಂತ್ ಫೆರೆರ್ ಫಿರ್ಗಜ್, ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ ಹಾಣಿಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾಂತ್, “ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪತ್ರ್ ಭೋವ್ ಬರೆಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾಚಪ್ ದಿತಾ. ಬರ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಲೋಕ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತಾ. ಪೂಣ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂನಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಕರಿಜಾಯ್” ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಲೋಬೊನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಸೊಭಯ್ಲೆಂ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಉಡುಪಿ ಪ್ರದೇಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇರಿ ಡಿಸೋಜ, ಶ್ರೀ ಸ್ಟೀವನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ (ಹೇಮಾಚಾರ್ಯ), ಸಹ ಸಂಪಾದಕ್ ಶ್ರೀ ಜೋಕಿಂ ಪಿಂಟೊ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಉಡುಪಿ ಪ್ರದೇಶ್ ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಗ್ರೆಗರಿ ಪಿ.ಕೆ. ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಉಡುಪಿ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂಚೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಹುದ್ದೆದಾರಾಂ ತಶೆಂಚ್ 17 ವಾರಾಡ್ಯಾಂಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪತ್ರಾಚೆ ಸಂಪಾದಕ್ ಶ್ರೀ ವಿಲ್‍ಫ್ರೆಡ್ ಲೋಬೊನ್ ಸ್ವಾಗತ್ಸಿಲೆಂ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಆಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ. ಮೆಲ್ರೀಡ ಜೇನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣ್ ಕೆಲೆಂ.

Tags:

Comments powered by CComment

Copyright © 2015 - www.catholictime.com.
All rights reserved.

About Us

Disclaimer

Contact

Powered by eCreators.