By John Menezes

Moodbidri , Apr 13 : Married Couples' Day was celebrated at Corpus Christi Church here on Sunday, 11th April 2021 as part of the parish golden jubilee celebrations.


ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಕೊರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡ್ಯಾಂಚೊ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್

April 13 :  ಕೊರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಭಾಂಗಾರೋತ್ಸವಾ ಸಂಧರ್ಬಿಂ ಆಯ್ತಾರಾ, 2021 ಎಪ್ರಿಲ್ 11 ತಾರ್ಕೆರ್ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡ್ಯಾಂಚೊ ದಿವಸ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ 7.30 ವರಾರ್ ಮಿಸಾ ಸವೆಂ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೊ. ಮಾ|ಬಾಪ್ ಆನಿಲ್ ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಬೊ|ಮಾ| ಬಾಪ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಿಕೇರ್ ಹಾಣಿಂ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಸೆಕುಲಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕಾನ್ ಭಾಂವಾಚ್ಯಾ ಮೆಳಾನ್ ಲಿತುರ್ಜಿ ಚಲೊನ್ ವೆಲಿ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಗ್ರೊಟ್ಟ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕೇಕ್ ವಾಂಟ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಜೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಸಾಮುಹಿಕ್ ತಸ್ವೀರ್ ಕಾಡ್ಲಿ.

ಆಚಾರಣಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಜೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಹೊಲಾಂತ್ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ದಿಲೊ.

ಜುಸ್ತ್ 9.30 ವರಾರ್ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ. ಮೆಳ್ಯಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಶ್ರಿಮತಿ ಸೆಲಿನ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸೈರ್ಯಾಂನಿ ಎಕಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ "ಲೊಗೊ" ಉಗಡುನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉದ್ಘಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ಶ್ರಿಮತಿ ಇವಾ ಟೆಲ್ಲಿಸಾನ್ "ಲೊಗೊ" ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿವರಣ್ ದಿಲೆಂ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ 60 ವರ್ಸಾಂ  ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚಿಂ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಲಯ್ಲೆ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರಿಮತಿ ಅಗ್ನೆಸ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಧನ್ಯಾವಾದ್ ದಿಲೆ. ಶ್ರಿಮತಿ ಮೇಬಲ್ ಡಿಕೊಸ್ತಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಶ್ರಿ ಆನಿಲ್ ಡಿಕೂನಾ ಆನಿ ಶ್ರಿಮತಿ ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿಂ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ ಲ್ಲಿಂ.

ಹಾಣಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಸೆಂ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಮಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಮೊಗಾನ್ ಜಿಯೆವ್ಯೆತ್, ಕಸೆಂ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತ್ ಸಂತೊಸಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಕರ್ಯೆತ್, ಮ್ಹಣ್ ವಿಸ್ತಾರುನ್ ಸಮ್ಜಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂಚೊ ಆನುಭವ್ ದಿಲೊ. ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ದಿಲ್ಯೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡೆ ಖೆಳ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೆ. ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟವ್ನ್ ಫುಲಾಂ ತುರೊ ದಿಲೊ. ವಿಜೇತಾಂಕ್ ಬಹುಮಾನ್ ದಿಲೆ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಜೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ನಾಚಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ಮಾಗ್ಣೆ ಕೆಲೆಂ. ದಾದೊಶಿ ಜೆವ್ಣಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪ್ಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.