CT News

Mangaluru , April 5, 2021 : Maundy Thursday, Good Friday and Easter Vigil Service was observed with great devotion at Rosario Cathedral.


ಸೊಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ (Maundy Thursday)

ಪಾಸ್ಕಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ತ್ರಿದುಮ್ ಸೊಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಸಂಭ್ರಂಮ್ಚೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೊ. 2021 ಎಪ್ರಿಲ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6 ವ್ಹರಾರ್ ಆಧಿಕ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ದೊತೊರ್ ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಭಿಸ್ಪಾಂನಿ ಭೋವ್ ದಬಾಜಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಹೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ಹೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ತಿದೊಡೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ಜೆಜುನ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಚೊ ಸಂಸ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಯಾಜಕೀ ಮಣಿಯಾರ್ಪಣಾಚೊ ಸಂಸ್ಕಾರ್ ಘಡ್ಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ತಶೆಂಚ್ ಮೊಗಾ ಸೆವೆಚೊ ಉಪದೆಸ್ ಆಟಾಪ್ಲಲೊ.

ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ವಿಶೆವಾಚಾ ಆಲ್ತಾರಿಕ್ ವೆಲೊ ಆನಿ ಮಾ| ಬಾ| ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ ಹಾಂಣಿ ಆರಾಧಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

Watch Video : 

 


 

ನಿಮಾಣೊ ಸುಕ್ರಾರಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ (Good Friday)

ಪಾಸ್ಕಾಚ್ಯಾ ತ್ರಿದುಮಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಸ0ಭ್ರಮ್ – ಜೆಜುಚಾ ಕಷ್ಟಾ0-ಮರ್ಣಾಚೊ ದೀಸ್. ಹೊ ದೀಸ್ ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ವರ್ಸಾ0ತ್ಚ್ ವಿಶೇಷ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಆನಿ ಗ0ಭೀರಾಯೆಚೊ. 2021 ಎಪ್ರೀಲ್ 2 ತಾರಿಕೆರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ರುಜಾಯ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಪರ್ಜೆನ್ ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರ್ ಜೆಜುಚಾ ಪಾಶಾ0ವಾಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಕೆಲೊ.

ಸಕಾಳಿಂ 11 ವ್ಹರಾರ್ ಎಕಾ ವೊರಾಚಿ ಆರ್ಥಾಭರಿತ್ ಖುರ್ಸಾ ವಾಟ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ. ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ಹ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾವಾಟೆಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹರ್ಯೇಕಾ ಸ್ತೆಸಾಂವಾ ವೆಳಾರ್ ಬಾಪಯಾಂನಿ ಖುರಿಸ್ ಧರ್ಲೊ. ದಿಸಾ ಮಧೆಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಜಣಾಂ ವಿಶೆವಾಚ್ಯಾ ಆಲ್ತಾರಿ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಮೌನ್ ಆರಾಧಾನಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ.

ಸಾಂಜೆರ್ 5 ವ್ಹರಾರ್ ದೇವ್ಸ್ತುತೆಚಿ ಸೆರೆಮನಿ ಆರಂಭ್ ಜಾಲಿ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಚಿ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂಚೊ ಪಾಶಾಂವ್ ರೆಕ್ಟರ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟೊ, ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಬಾಪ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಂಣಿಂ ಗಾಯನ್ ಕೆಲೊ. ಬಾಪ್ ವಿನೋದ್ ಲೋಬೊನ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ರಿತಿನ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿಲೊ.

Watch Video :


 

ಪಾಸ್ಕಾಂಚೊ ದಬಾಜೊ (Easter Celebration)

2021 ಎಪ್ರಿಲ್ 3 ವೆರ್ ಪಾಸ್ಖಾಚೆ ಜಾಗ್ರಣೆಚಿ ಭೋವ್ ಪವಿತ್ರ್ ರಾತಿಂ ಸಾಂಜೆರ್ 7.00 ವ್ಹರಾರ್ ಅಧಿಕ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಭಿಸ್ಪಾಂನಿ ಉಜೊ ಬೆಂಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ಪಾಸ್ಕಾಚಿ ವಾತ್ ಪೆಟಯ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಸ್ಕಾಚೊ ವೈಭವ್ ಆನಿ ಮಹತ್ವ್ ಪರ್ಗಟ್ಚೆಂ ಬೋವ್ ಪುರಾತನ್ ಗೀತ್ ‘ಪಾಸ್ಕಾಚಿ ಮಹಾಸ್ತುತಿ’ ಜಳ್ತ್ಯಾ ವಾತಿಸವೆ0 ಬಾಪ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಚೊ ಸೆವಾಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಪರ್ನ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲಿ ತೀನ್ ವಾಚ್ಪಾಂ ಆನಿ ನವ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ವಾಚಪ್ ವಾಚ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜೀವಂತ್ಪಣಾಚೆರ್ ಅಧಿಕ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಭಿಸ್ಪಾಂನಿ ಭೋವ್ ಆರ್ಥಾಭರಿತ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿಲೊ.

ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಆಕ್ರೇಕ್ ರೆಕ್ಟರ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಂಣಿಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ.

Watch Video : 

 

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.