CT News

Mogarnad, Sep 18 : ICYM St John Paul II, Mogarnad Deanery in collaboration with ICYM unit of Our Lady Dolours Church, Vittal organised 'Yuva Sangam - 2021' programme along with 'Monti Fest' celebration on 12th September, 2021.


ಐಸಿ ವೈಎಮ್ ಮೊಗರ್ನಾಡ್ ವಾರಾಡೊ : 'ಯುವ ಸಂಗಮ್-2021' ಆನಿ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್

ಸಾಂ. ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ ದುಸ್ರೊ, ಮೊಗರ್ನಾಡ್ ವಾರಾಡೊ ಆನಿ ದುಃಖಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಟ್ಲ ಘಟಕಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ “ಯುವ ಸಂಗಮ್" ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ 12/09/2021 ವೆರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.

ಸಕಾಳಿಂ 10:30 ವರಾರ್ ಸಮೇಸ್ತ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಕಾಫಿ ಫಳ್ಹಾರ್ ಆನಿಂ 10.45 ವರಾರ್ Ice Breaking ಸುಜೈ ಶಂಭೂರ್ ಹಾಣಿಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. 11:00 ವರಾರ್ ವಾರಾಡೊ ಯುವಜಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಯುವ ವಾವ್ರ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆ ಥಂಯ್ ಮುಖೆಲ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತರ್ಬೆತಿ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಲ್ವಿನ್ ದಾಂತಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ.

11.45 ವರಾರ್ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ವಿಟ್ಲ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ವಿಗಾರ್ ಬಾ| ಐವನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ವಾರಾಡೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಬಾ| ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸೋಜ, ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಂ ಕೇಂದ್ರಿಕ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೈಸನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ,ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಶ್ಮಾ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಆನಿ ಖಜನ್ದಾರ್ ಅನಿಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ , ‌ಫಿರ್ಗಜ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮನೋಹರ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೋಜ , ಫಿರ್ಗಜ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಜಯ್ ಪಾಯ್ಸ್ , ವಾರಾಡೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ವೇಗಸ್, ವಾರಾಡೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಡಿಸೋಜ ಸಾಂಗತಾಚ್ ವಿಟ್ಲ ಘಟಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೋಯಲ್ ಪಿಂಟೊ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ.

ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಗಿತಾಂ ಸವೆಂ ಆರಂಭ್ ಕರ್ನ್ ವೆದಿರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂನಿ ಝಡಾಕ್ ಮಾತಿಂ ಆನಿ ಉದಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪೋಷಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಉದ್ಗಾಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನ್ ಉಲೊವ್ನ್ ನವೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಾಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪುರ್ವಾಜ್ಯಾಂನಿ ಪಾಳುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯೊ ರಿವಾಜ್ಯೊ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯೊ ತಶೆಂಚ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ಶಹಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಠಯ್ಲಿ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿಂ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಜೈಸನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಣಿಂ ಉಲೊವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಚೊ ಆನಿ ತರ್ಬೆತಿಚೊ ಮಹತ್ವ್ ತಿಳ್ಸಿಲೆಂ. ವಾರಾಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಂ ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಸಮಿತಿಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೈಸನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಆನಿ ಖಜನ್ದಾರ್ ಅನಿಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಂಕಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೆಂ.

ವಿಟ್ಲ ಘಟಕಾಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ , ವಾರಾಡೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ವೇಗಸ್ ಹಾಣಿಂ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಠಯ್ಲೆಂ. ಜೇಸನ್ ಪಿಂಟೊ, ವಿಟ್ಲ ಹಾಣಿಂ ನಿರೂಪಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ವಿಶೇಷ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಯುವಜಣಾನಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಯುವ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ನವೆಂ ಜೆಂವ್ಚೆಂ ದ್ವಾರಿಂ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ 95 ಯುವಜಣಾಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ.

Tags:

Comments powered by CComment

Copyright © 2015 - www.catholictime.com.
All rights reserved.

About Us

Disclaimer

Contact

Powered by eCreators.