CT News

Bantwal, Oct 11 : ICYM Siddakatte Unit held 'Yuva Ekvot - 2021' Youth gathering on 26th September 2021.


“ಯುವ ಎಕ್ವಟ್ – 2021”

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 26ವೆರ್ ಐಸಿವೈಯಮ್ ಘಟಕ ತರ್ಫೆನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಧೇಶಾನ್ “ಯುವ ಎಕ್ವಟ್ – 2021” ಕಾರ್ಯೆ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಚೆ ಉದ್ಘಾಟಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಾಪ್ ಡೆನೀಯಲ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಟೀನಾ ಡಿ’ಕೋಸ್ತಾ, ಐಸಿವೈಯಮ್ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಸಹ-ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಕೇಶ್ ರೇಗೊ, ವೈಸಿಯಸ್ ಸಚೇತಕಿ ಕು. ಮರಿಟಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರೀ ಜೋನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ಬಂಟ್ವಾಳ್ ತಾಲೂಕ್ ಮಟ್ಟರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸುನೀಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಂಕಾಂ ಐಸಿವೈಯಮ್ ತರ್ಫೆನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಆಸಾ ಕೆಲೊ.

ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಜೋನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಹಾಣಿಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ “ಮಾನಸಿಕ್ ಒತ್ತಡಾಕ್" ಯುವಜಣಾಂ ಕಶೆಂ ಬಲಿ ಜಾತಾತ್, ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಶೆಂ ಮುಕ್ತಿ ಜೊಡ್ಯೆತ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತರ್ಭೆತಿ ದೀವ್ನ್ ಮಾಹೆತ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲಿ.

ಸರ್ವ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಆದ್ಲೊ ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮೊಂತೇರೊ ತಶೆಂಚ್ ಆತಾಂಚೊ ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಸಹ-ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಕೇಶ್ ರೇಗೊ ಹಾಂಣಿಂ ಖೆಳ್-ಮನೋರಂಜನ್ ಆಸಾ ಕೆಲೆಂ. ಆದ್ಲೊ ನೋಮಿನೆಟೆಡ್ ಸಾಂದೊ ರಕ್ಷಿತ್ ಪಿಂಟೊ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಾಣಿಂ ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಂಡುಂನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ 50 ಜಣ್ ಸಾಂದೆ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

Tags:

Comments powered by CComment

Copyright © 2015 - www.catholictime.com.
All rights reserved.

About Us

Disclaimer

Contact

Powered by eCreators.