CT News

Bantwal , Oct 26 : ICYM Ammembal Unit organised Rosary Devotion in the parish on 24th October 2021.


ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಂ. ಅಮ್ಮೆಂಬಳ್ ಘಟಕಾಥಾವ್ನ್ ತೇರ್ಸಾಚ್ಯೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್

ಸಾಂ. ಥೋಮಾಸ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ್, ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಯಂ. ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಚ್ಯಾ 2021 ವೆರ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಗ್ರೊಟ್ಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ತೇರ್ಸಾಚ್ಯೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾಚೆ ಸಾಂದೆ ತಶೆಂಚ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಲೋಕ್ ಹಾಜಾರ್ ಆಸ್ಲೊ. ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ನಾನ್ಸಿ ಲಿನೆಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ಸವೆಂ 13 ಜಣ್ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನಚೆ ಸಾಂದೆ ಹಾಜಾರ್ ಆಸ್ಲೆ.

Tags:

Comments powered by CComment

Copyright © 2015 - www.catholictime.com.
All rights reserved.

About Us

Disclaimer

Contact

Powered by eCreators.