By Sunil Prashan

Moodbidri , Apr 19 : Parishioners of Our Lady of Perpetual Succour Church, Gantalkatte organised a grand programme on Sunday , 18th April 2021 to mark the Golden Birthday of Parish Priest Fr Ronald D'Souza.


ಗಂಟಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರಾಂಚೊ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಜಲ್ಮಾ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ

ಗಂಟಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್, ಮಾ. ಬಾಪ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ 15.04.2021ವೆರ್ ಆಪ್ಲೊ ಪನ್ನಾಸಾವೊ ಜಲ್ಮಾ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ತಾಂಚೊ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಜಲ್ಮಾ ದೀಸ್ 18.04.2021 ಆಯ್ತಾರಾ ವ್ಹಡ್ ದಾಬಾಜಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಸಕಾಳಿಂ 10.30 ವರಾಂಕ್ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದೀವ್ನ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿಂ ಪ್ರದಾನ್ ಯಾಜಾಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಅರ್ಗಾಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನಾದಿಕ್ ಆಂಟನಿ ಶೆರಾ ಬಾಪಾನಿ ಭೋವ್ ಅರ್ಥಭರಿತ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿಲೊ. ನೋವ್ ಜಣ್ ಯಾಜಾಕ್ ಮಿಸಾ ಬಲಿದಾನಾಕ್ ಹಜಾರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಿತ್ಯಾದಾರ್ ಸಭಾ ಭವನಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್, ಮೂಡ್ ಬಿದ್ರಿ ವಾರಾಡೊ ವಿಗಾರ್ ವಾರ್ ಬೋ. ಮಾನಾದಿಕ್ ಪೌಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಸವೆಂ ಮೂಡ್ ಬಿದ್ರಿ ವಾರಡ್ಯಾಚೆ ಸಬಾರ್ ಯಾಜಕ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾರಾಂ, ವಿಗಾರಾಂಚಿಂ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂ, ವಿಗಾರಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಯಾಜಕ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಂ. ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮಾ. ಬಾಪ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಕರ್ಡೋಜಾ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಿಯೊನ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ವಾರಾಡೊ ತಶೆಂ ಕೆಂದ್ರೀಯ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಹಜಾರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮಾ. ಬಾಪ್ ಜೊಕಿಂ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ವಿಗಾರಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಗಂಟಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಫಿರ್ಗಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ಆದ್ಲೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಪಿಂಟೊ, ಕುಟ್ಮಾ ತರ್ಫೆನ್ ಮಾ. ಬಾಪ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಸಾಂಗಾತಿ ಯಾಜಾಕಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಮಾ. ಬಾಪ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂ ರೊಜಾರಿಯೊ ಆನಿಂ ಮೂಡ್ ಬಿದ್ರಿ ವಾರಾಡ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ವಾರಾಡೊ ವಿಗಾರ್ ವಾರ್ ಬೋ. ಮಾನಾದಿಕ್ ಪೌಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಬಾಪಾನಿಂ ವಿಗಾರಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೊ.

ವಿಗಾರ್, ಮಾನಾದಿಕ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಬಾಪಾನಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲೀಯೊ ಡೆನಿಯಲ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಐರಿನ್ ಹಿಲ್ಡಾ ಕುಟಿನ್ಹಾನ್ ಮಾನ್ ಪಾತ್ರ್ ವಾಚ್ಲೆಂ, ಸಂಯೋಜಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸುನಿಲ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಗೊಡ್ವಿನ್ ಮಿನೇಜಸಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ದೊನ್ಪಾರಾಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾನಿಂ ಸರ್ವ್ ರಿತಿನಿಂ ತಾಂಚಾ ತಾಂಕಿ ವರ್ತಿ ಸಸಾಯ್ ದೀವ್ನ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಯಶಸ್ವಿ ಕೆಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.