By Sharel Preethi

Moodbidri , Oct 11 : The Silver Jubilee Inauguration of Catholic Sabha Gantalkatte unit was held on 11th October 2020 at Our Lady of Perpetual Succour Church, Gantalkatte here.


ಗಂಟಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ

ಗಂಟಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಘಟಕ್ 2021 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ 25 ವರ್ಸಾಂ ಸೊಂಪವ್ನ್ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಚ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ವಿವಿಧ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11, 2020ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ವರ್ಸಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿ. ವಿಗಾರ್ ಮಾ. ಬಾ. ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ದಿವೊ ಪೆಟೊವ್ನ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವಾಚೊ ಲೋಗೊ ಅನಾವರಣ್ ಕರ್ಚೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಿಂ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಧಾವ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ವರ್ಗಾಂಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಚಡ್ ಅಂಕ್ ಜೊಡ್ನ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಮಾನ್ ಕರ್ನ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಘಟಕಾಚೊ ನಿಕಟಪೂರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅರುಣ್ ಸುನಿಲ್ ಪಿರೇರಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಿಂ ವಿಗಾರ್ ಮಾ|ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿ'ಸೋಜ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಡಿ'ಸಿಲ್ವಾ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾದರ್ಶಿ ಐರಿನ್ ಕುಟಿನ್ಹಾ, ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಘಟಕಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಅನಿತಾ ಕೊರೆಯಾ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾದರ್ಶಿ ವಿಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ.

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.