CT News with inputs from Wilson Pinto

Moodbidri, Jan 19 : Catholic Sabha Moodbidri Deanery felicitated newly appointed parish priests and 13 newly elected Catholic Panchayat members of the deanery at Coprus Christi Chruch hall here, on 17th January 2021.


ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಾಂ. ಮಾತೆವಾಚ್ಯಾ ವಾರಾಡ್ಯಾಂತ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ

2021 ಜನವರಿಚ್ಯಾ 17 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 4:00 ವ್ಹರಾರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ವಾರಾಡ್ಯಾನ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಲಿಸಾವಾಂತ್ ಜಿಕ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ವಿಗಾರಾಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ವಾರಾಡೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ. ಮನೋಹರ್ ಕುಟಿನ್ಹಾನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಮುಖೆಲ್ ಸರ್ಯೆ ಜಾವ್ನ್ ಮಾ| ಬಾ| ಸಂತೋಷ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಲೋಬೊ, ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಖಜನ್ದಾರ್ ಮೆಲ್ರೀಡಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿಂ.

ಅನಿತಾ ಕೊರೆಯಾ, ಲಿಟ್ಟಾ ಪಿರೇರಾ, ಶಾಂತಿ ಪಿಂಟೊ, ಮರಿಯಾ ಡಿಸೋಜಾ ಹ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಪ್ರಾರ್ಥಾನಾ ಗೀತಾ ದ್ವಾರಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮನೋಹರ್ ಕುಟಿನ್ಹಾ ಹಾಣಿಂ ವೆದಿರ್ ಹಾಜಾರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಫುಲಾಂಚೊ ಬುಕ್ಕೊ ದೀವ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ವಾರಾಡೊ ಅತ್ಮಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ದೀಪಕ್ ನೊರೋನ್ಹಾ ಹಾಣಿಂ ದಿವೊ ಪೆಟೊವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕೆಲೆಂ.

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 13 ಜಣಾಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಚಿ, ಶ್ರೀ. ವಿನೋದ್ ಪಿಂಟೊ, ಶ್ರೀ. ಇಮಾನ್ಯೆಲ್ ಮೊನಿಸ್ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ. ಅನಿತಾ ಕೊರೆಯಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಿ. ಮಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ : ಶ್ರೀ ರೆಕ್ಸನ್ ಪಿಂಟೊ, ಶ್ರೀ ವಿಲ್ಫೆಡ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ, ಶ್ರೀ ವಲೇರಿಯನ್ ಕುಟಿನ್ಹಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ರೆನಿಟಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮೆಟಿಲ್ಡಾ ಕರ್ಡೊಜಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಥ್ವಿ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟಾ ಡಿಕೋಸ್ತಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ತೆಸ್ಲೀನಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಗ್ರೆಟ್ಟಾ ಮಸ್ಕರೇನಸ್. ಹ್ಯಾ 13 ಜಣಾಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಕ್ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ ಸರ್ಯ್ಯಾನಿಂ, ವಾರಾಡೊ ಅತ್ಮಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕಾನ್ ಆನಿ ವಾರಾಡೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನವೆ ವಿಗಾರ್ - ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಮಾ| ಬಾ| ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್, ಮಾ| ಬಾ| ಎಲಿಯಾಸ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಮಾ| ಬಾ| ಪಾವ್ಲ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಮಾ| ಬಾ| ಡೆನಿಯಲ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಹಾಂಚಿ ಮಟ್ವಿ ಪರಿಚಯ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಂದ್ರು ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ದಿಲಿ. ಮಾ| ಬಾ| ಸಂತೋಷ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿಂ ವೆದಿರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ ಸರ್ಯ್ಯಾನಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರ್ಯೆಚೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣ್ ವಾರಾಡೊ ಸಮುದಾಯ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಚಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅವಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ವಾರಾಡೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಧನ್ಯಾವಾದ್ ಪಾಠಯ್ಲೆಂ.

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.