" Christha Jayanthiya Vismaya " | Christmas Special Programme | Chakrapani Nrithya Kala Kendra & Capuchins Mangalore

ಕಾಪುಚಿನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು, ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುವ,
ವಿದ್ವಾನ್ ಸುರೇಶ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಅವರ ಚಕ್ರಪಾಣಿ ನೃತ್ಯ ಕಲಾಕೇಂದ್ರದ ಕಲಾವಿದರಿಂದ
ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ "ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿಯ ವಿಸ್ಮಯ".

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.