Media Release

Mangaluru, Nov 2 : 16th "Kalakar Puraskar" given by 'Carvalho Ghorannem' & 'Mandd Sobhann' was presented to renowned singer Anita D’Souza Bela at a programme held at Abu Dhabi, UAE on November 1, 2020.

Later Mandd Sobhann's 226th Monthly Theatre programme was held virtually which was webcasted on Daijiworld & Youtube websites.


226 ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯೆ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ 16 ವೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್

ಕಾರ್ವಾಲ್ ಕುಟಮ್ ಆನಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ 16ವೊ ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಅಬುಧಾಬಿಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಅನಿವಾಸಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆನಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಮಹಾದಾನಿ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣಿಂ ಅನಿತಾ ಡಿಸೋಜ ಹಿಕಾ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಶೊಲ್, ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ, ಫುಲಾಂ- ಫಳಾಂ ಆನಿ ರು. 25,000/- ಆಟಾಪ್ಲಲೊ. ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ವಾಚ್ಲೆಂ. ಗೊಂಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಡೊ. ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್ ಜೆ.ಸ. ಹಾಣಿಂ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ದಿಲೆಂ.

ವೆದಿರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಂಘಟನಾಚೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಡಿಆಲ್ಮೇಡಾ, ಬೆನೆಟ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ, ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಆನಿ ಸಂಧ್ಯಾ ವಾಸ್ ಉಪಸ್ಥಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಅನ್ನು ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಹಾಣೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಅನಿತಾಚೊ ಪತಿ ವಿವೇಕ್ ಸೆರಾವೊ ಆನಿ ಧುವ್ ಅನ್ವಿಕಾ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ 226 ವ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯೆ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕವಿಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಎರಿಕ್ ಬಾಬ್ ಒಝೇರಿಯೊನ್ ತಾಳೊ ಬಸೊವ್ನ್, ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಪುರ್ಣಾ ಪಾತೊಳಿ-3 ಸಾದರ್ ಜಾಲಿ. ಸುರ್ವೆರ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ ಅಬುಧಾಬಿ ಹಾಣಿಂ ಘಾಂಟ್ ವ್ಹಾಜೊವ್ನ್ ಮಾಂಚಿಯೆಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ.

ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ನೆಮಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಟಿವಿ ಆನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲೆಂ.

 

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.