Print

Media Release

Mangaluru , Jan 10, 2020 : World’s first Konknni- Konknni- English – Kannada Three language dictionary and Welcome 2 Konkani books were during Christmas Feast at Sacred Heart Church Madanthyar and Our Lady of Pompei Church, Gurpur - Kaikamba.

ಕೊಂಕ್ಣಿ – ಕೊಂಕ್ಣಿ – ಇಂಗ್ಲಿಶ್ – ಕನ್ನಡ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅರ್ತ್‍ಕೋಶ್ ಆನಿ ವೆಲ್‍ಕಮ್ 2 ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್

2019 ದಶೆಂಬ್ರ್ 20 ತಾರ್ಕೆರ್ ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್ ಪಥದರ್ಶಿನಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಥಾವ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಲೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ – ಕೊಂಕ್ಣಿ – ಇಂಗ್ಲಿಶ್ – ಕನ್ನಡ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅರ್ತ್‍ಕೋಶ್ ಆನಿ ವೆಲ್‍ಕಮ್ 2 ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ತೆ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ನತಾಲಾಂಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಮಂಡತ್ಯಾರ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಆನಿ ಗುರ್ಪುರ್ ಪೊಂಪಯ್ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಪುಸ್ತಕಾಂಚೆಂ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾಲೆಂ.

ಗುರ್ಪುರ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಆಂತೋನಿ ಲೋಬೊನ್ ಆನಿ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಇತಿಹಾಸ್ ಅಧ್ಯಯನಿ ದೊತೊರ್ ಬಾಪ್ ಪಿಯುಸ್ ಫಿಡೆಲಿಸ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಹೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲೆ. ವೆದಿರ್ ಪಥದರ್ಶಿನಿ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಸಾಂಗಾತಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೋಮನ್ಸ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡಿಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್ಮುದೆ, ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಜಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಘರಾಚ್ಯಾ ಬಾಪ್ ಜೋರ್ಜ್ ಸಾಂತುಮಾಯರ್ ಆನಿ ಬಾಪ್ ಜೆರೊಮ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬಾಪಾಂನಿ ಪುಸ್ತಕ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲೆ. ವೆದಿರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂಚೆ ಸಂಗ್ರಹಕ್ ಬಾಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ವಾಸ್ ಆನಿ ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್ಮುದೆ, ತಶೆಂಚ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಸಾಂತ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಪ್ರೊ. ಲಿಯೋ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಸೆಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಪ್ರೊ. ಆಲೆಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಯಾಜಕ್ ಹಾಜಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಪುಸ್ತಕಾಂ ಸಂಬಂಧಿ ಚಡ್ತಿಕ್ ವಿವರಾಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ - 9480761017