Media Release

Mangaluru, Oct 1: Mandd Sobhann is going to celebrate International Music Day on October 6, 2019 at Kalangan, Shaktinagar here. Twin brothers and Outstanding Musicians Ronald D'Silva and Donald D'Silva of Malpe , Udupi District will be felicitated on the occasion.

After the felicitation, as a part of the 214th Monthly Repertory programme, variety entertainment programme called 'Sangeet Sansar' will be presented. The entry for the event is free and all are cordially invited.


ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಭಿನ್ನ್ ಸಾಧಕಾಂಕ್ ಮಾನ್

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಆಪ್ಲಿ ಗಾಯಾನ್ ಮಂಡಳಿ ಸುಮೇಳ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ 06-10-19 ವೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿವಸ್ ಮನಾಯ್ತಾ.

ಉಡುಪಿ ಮಲ್ಪೆಚ್ಯಾ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಆನಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಜೊವ್ಳ್ಯಾ ಭಾವಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಮಾನ್ ಕರ್ತಲೆ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 50 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್, ಸರ್ವ್ ಸಂಗೀತ್ ಉಪಕರಣಾಂ ರಿಪೇರಿ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ರಾಜ್ಯ್‍ಮಟ್ಟಾರ್ ತಾಂಚೊ ಉಕಲ್ಲಲೊ ಹಾತ್.

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಬ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಂಬಂಧಿ ವ್ಹಾಜಾಂತ್ರಾಂ ರಿಪೇರಿ ಕರ್ತಾ ತರ್, ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ತಾರ್ ಆಸ್ಚಿಂ ವ್ಹಾಜಾಂತ್ರಾಂ ರಿಪೇರಿ ಕರ್ತಾತ್. ಸಾಂಗಾತಾ ಬ್ಲೂ ರಿಬ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಂಡಾಕ್‍ಯಿ ತಾಣಿಂ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲಾ.

ಮಾಗಿರ್ ಸುಮೇಳ್ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ 214 ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಕಾರ್ಯಾಂತ್, ತನ್ರ್ಯಾ, ಪನ್ರ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ `ಸಂಗೀತ್ ಸಂಸಾರ್’ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾದರ್ ಜಾತಲೆಂ.

ಪ್ರವೇಶ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಆಸ್ತಲೊ.


About Mandd Sobhann

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.