Media Release

Mangaluru, Aug 5 : ''Aunkar Mestry" (unmarried teacher) Konkani drama was staged during Mandd Sobhann’s 212th monthly theatre held at Kalangann, Shaktinagar here on Aug 4, 2019.

Drama director Denis Monteiro inaugurated the programme by ringing the bronze bell. Pramod Pinto Chikkamagalur was felicitated on behalf of the audience on account of World Friendship Day. Eric Ozario, gurkar, Luvi Pinto, president and Kishore Fernandes, secretary were present on the dais.

Asthithva drama troupe presented 'Aunkar Mestry' drama, written by Chafra D'Costa. The caste of the drams included Clanvin Fernandes, Christopher D'Souza, Rohan Adkabare, Ashel D'Silva, Zeena Braggs and Anstin Machado. Music was provided by Lester Menezes. Lights were handled by Jackson D'Cunha.


ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ 212 ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ : 'ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ' - ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕ್ಲೊ 

04.08.2019 ವೆರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್, 212 ವಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿ. ಸುರ್ವೆರ್ ಮ್ಹಾನ್ ಮನಿಸ್ ಆನಿ ನಾಟಕಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಡೆನಿಸ್ ಮೊಂತೇರೊನ್ ಘಾಂಟ್ ವ್ಹಾಜೊವ್ನ್ ಮಾಂಚಿಯೆಕ್ ಚಲಾವಣ್ ದಿಲೆಂ. ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲುವಿ ಪಿಂಟೊನ್ ತಾಕಾ ಫುಲಾಂ ತುರೊ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಸಂಸಾರ್ ಇಶ್ಟಾಗತೆಚೊ ದಿವಸ್ ಮನಾಯ್ತಾನಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾದರ್ ಕಲೆಥಂಯ್ ಇಶ್ಟಾಗತ್ ದವರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಂ ತರ್ಪೆನ್, ಚಿಕ್'ಮಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಮೋದ್ ಪಿಂಟೊಕ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊನ್ ಫುಲಾಂ ತುರೊ ದಿಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲುವಿಜಾ ಆನಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ವೆದಿಚೆರ್, ಅಸ್ತಿತ್ವ ನಾಟಕ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್, ಪಾದುವಾ (ದೋನ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ), ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ, ಮೀರಾ ರೋಡ್, ಉದ್ಯಾವರ್, ಮೊಡಂಕಾಪ್, ಪಾಂಬೂರ್ ಆನಿ ಮುದ್ರಾಡಿ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ನಾಟಕೋತ್ಸವ್) ಅಶೆಂ ಎದೊಳ್ ಆಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ದೆಕ್ಲಲೊ ನಾಟಕ್ `ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ' ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ.

ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ (ಕ್ಲಾನ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್), ಆವಿಲ್ (ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಡಿಸೋಜ), ಭಾವೊಜಿ (ರೋಹನ್ ಆಡ್ಕಬಾರೆ), ಆಶೆಸ್ (ಆಶೆಲ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ) ಆಲಿಸ್ (ಝೀನಾ ಬ್ರಾಗ್ಸ್) ಆನಿ ಬೊಟ್ಲೆರ್ (ಆನ್ಸ್ಟಿನ್ ಮಚಾದೊ) ಹಾಂಚೆಂ ನಟನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಆಂವಡ್ಲೆಂ. ಲೆಸ್ಟರ್ ಮಿನೇಜಸಾನ್ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಆನಿ ಜ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಡಿಕುನ್ಹಾನ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ.


About Mandd Sobhann

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.