Media Release

Mangaluru, Jun 10 : Uduoi Diocese ICYM and YCS members under the guidance of Diocesan Youth Commission visited Kalangann here on June 9, 2019 and held interaction on Konkani lagnuage, cuture and tradition.


ಕಲಾಂಗಣಾಕ್ ಉಡುಪಿ ಝಳಕ್ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಭೆಟ್ 

ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಯುವ ಆಯೋಗಾಚ್ಯಾ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾರ್ ಐಸಿವೈಎಮ್ ಆನಿ ವೈಸಿಎಸ್ ಥಾವ್ನ್ 25 ಜಣಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ 09.06.19 ಆಯ್ತಾರಾ ದೊನ್ಪರಾಂ 3.00 ವೊರಾರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಕಲಾಂಗಣಾಕ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಭೆಟ್ ದಿಲಿ.

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಲೋಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್ ಹಾಣೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ವೊಣ್ದಿ ಶಿಲ್ಪಾಂ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಶಿಲ್ಪಾಂ ಆನಿ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಸ್ತುಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಂಕ್ಡೆ ಆನಿ ಮನ್ಶಾ ಸಂಬಂಧ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. ಗುರ್ಕಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ ಆನಿ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಥೊಡಿಂ ದೆಕ್ಣಿಂ ಪದಾಂ ಗಾವುನ್ ವಿವರ್ ದಿಲೊ.

ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಬಾಪ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ, ಸಚೇತಕಿ ಲಿಡ್ವಿನ್ ಆರಾನ್ಹಾ, ಆಯ್ಲೆವಾರ್‌ಚ್ ವೈಸಿಎಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಡೆರಿಲ್ ಡೆಸಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾ ಖಾತಿರ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಯುವ ಆಯೋಗಾನ್, ಬೆಳ್ಮಣ್ ಸಾಂ ಜುಜೆ ಇಗರ್ಜೆ ವಠಾರಾಂತ್ ಚಲೊಂವ್ಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆ ಸಂಸ್ಕೃತಾಯೆ ಶಿಬಿರ್ `ಝಳಕ್' ಜೂನ್ 09 ಥಾವ್ನ್ 12 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ತಾ.


About Mandd Sobhann

Comments powered by CComment

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.