Media Release

Mangaluru, Jun 4: Kalakul repertory presented 'Shh..Hisharo' Konkani drama in their 201th monthly theatre programme sponsored by Mandd Sobhann on June 2, 2019 at Kalangan.

Senior litterateur Eddi Netto inaugurated the programme by ringing the bell. Luvi Pinto, president of Mandd Sobhann felicitated Eddi Netto by offering him a bouquet of flowers. Gurkar of Mandd Sobhann Eric Ozario was present on the dais.

After the stage programme was over the drama 'Shh..Hisharo', translated from English and directed by Vikas Lasrado was presented to the audience. An interaction about the experiment was held after the drama with the audience.


210 ವ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನಾಳ್ಯೆ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ `ಶ್... ಹಿಶಾರೊ’

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್ 210 ವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಕಲಾಕುಲ್ ರೆಪರ್ಟರಿ ಥಾವ್ನ್ `ಶ್...ಹಿಶಾರೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಾಟಕ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ 02-06-19 ವೆರ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ.

ಕೊಂಕ್ಣಿಚೊ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ ಸಾಹಿತಿ ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊ ಹಾಣೆಂ ಘಾಂಟ್ ವ್ಹಾಜೊವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಚಲಾವಣ್ ದಿಲೆಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲುವಿ ಪಿಂಟೊನ್ ಫುಲಾಂ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಗುರ್ಕಾರ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಕಾಸ್ ಲಸ್ರಾದೊ ಹಾಂಣೆಂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮುಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾವಾಂತರ್ ಕರ್ನ್ ದಿಗ್ದರ್ಶಿಲ್ಲೊ `ಶ್... ಹಿಶಾರೊ’ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಾಲೆತಿಚೊ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾಲೊ. ಜ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಕಲಾಕುಲ್ ಹಾಣೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ಮನೀಶ್ ಕಲಾಕುಲ್ ಹಾಣೆಂ ವೆದಿ ಸಜವ್ಣಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಲ್ಲಿ. ಶ್ರವಣ್ ಬಾಳಿಗಾ, ಸುಶ್ಮಿತಾ ತಾವ್ರೊ, ಆಮ್ರಿನ್ ಡಿಸೋಜ, ರೆನೊಲ್ಡ್ ಲೋಬೊ, ಸವಿತಾ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಡೊನ್ನಾ, ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ಮನೀಶ್ ಪಿಂಟೊ, ಆಶ್ಲಿನ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಆನಿ ರಾಹುಲ್ ಪಿಂಟೊನ್ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ನಾಟಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಯೋಗಾವಿಶಿಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂನಿ ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ಲೊ.


About Mandd Sobhann

Comments powered by CComment

Latest News

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.