Media Release

Bahrain, Feb 19 : ‘Shruddhanjali,’ a collection of Konkani short stories, written by Naveen Mendonca, was released here during the event ‘A Musical Sojourn with Prajoth D’Sa’ on Feb 15, 2019. The book was released by Simon and Pressy Machado in the presence of Bellevision Bahrain founder convener Joel D’Sa, Konkani Kutam Bahrain committee member Ronald Fernandes, Naveen Mendonca’s sons Jolveen and Elroy and others. Srujana Prakashan, headed by Vitori Karkal, has published the book, which includes 19 short stories.

ಶೃದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥಾಪುಂಜೊ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್

ನವೀನ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಪಾಂಬೂರ್ ಹಾಣೆಂ ಬರೊವ್ನ್, ಸೃಜನಾ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಲೊ `ಶೃದ್ಧಾಂಜಲಿ' ಕಥಾಪೆಳೊ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ15-02-19 ವೆರ್ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಭಾಂಗ್ಣಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯೆ ದೀಸ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಜೋತ್ ಡೆಸಾ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಿಂ ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ-ಸೈಮನ್ ಮಚಾದೊ ಜೊಡ್ಯಾನ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಮೆಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲೆಂ.

ವೆದಿರ್ ಸೆಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ ಮನಾಮ ಹಾಚೊ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ. ಡ್ಯಾರೆಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಬೆಳ್ಳೆವಿಷನ್ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೊಯೆಲ್ ಡೆಸಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಮ್ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಸಮಿತಿ ಸಾಂದೊ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಕೊಂಕಣ್ಸ್ ಸಂಚಾಲಕ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಮೆಲ್ವಿನ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ, ಹಾಂಚೆಸವೆಂ ಲೇಖಕಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಜುಡಿತ್ ತಶೆಂಚ್ ಭುರ್ಗೆ ಜೊಲ್ವಿನ್ ಆನಿ ಎಲ್‌ರೊಯ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ 125 ಪುಸ್ತಕಾಂ ವಿಕುನ್ ಗೆಲಿಂ ಆನಿ ತೊ ದುಡು ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಧಿಕ್ ಲೇಖಕಾನ್ ದಿಲೊ. ಡೊನಿ ಕೊರೆಯಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ.

 

Comments powered by CComment

Latest News

Home | News | About Us | Sitemap | Contact

Copyright © 2015 - www.catholictime.com. All rights reserved.

Powered by eCreators.